<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Wijsheden over de Dood

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw

Mooie levensles verhalen. Korte verhalen die een grote wijsheid bevatten

Verhaal "Spiegel Zaal" in Levensles

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Op deze pagina vind je veel wijsheden welke allemaal met de dood te maken hebben. De selectie is gemaakt op liefde voor de mens, het tijdelijke afscheid tot we elkaar weer zien en de steun die deze wijsheid kan geven aan de gene die (tijdelijk) achterblijft.

Als je na het lezen van deze wijsheden je afvraagt of een leven na de dood echt bestaat, dan kun je je verdiepen in Bijna Dood Ervaringen ofwel BDE. Mensen die mogelijk over het randje van de dood hebben gekeken. Of lees mijn recentie van het boek Blind ziende over BDE bij blinden, een boek welk voor mij een bevestiging vormde waar ik enige tijd naar zocht.

Ook is het wellicht aan te raden wat meer te lezen over reïncarnatie. Het opnieuw leven in een andere vorm om zo meer ervaringen op te doen en zodoende meer te leren.

Als laatste kan ik zeker het boek aanraden Waar God woont van Dr. Melvin Morse. Dit boek gaat over Paranormale wetenschap en hoe onze hersenen in verbinding staan met het universum. Ook komt veel informatie met betrekking tot BDE aan bod welke Dr. Morse in zijn eigen praktijk is tegen gekomen.

 

 

 

 door EK

De tunnel van licht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaten / quote's zijn waar dit bekend is vermeld met de naam van de oorspronkelijke bedenker. Daar er in de geschiedenis veel hergebruikt is, is het mogelijk dat een zelfde citaat in een iets andere vorm eerder gebruikt is.

 

 

 

 

Zijn er citaten over de dood, welke je persoonlijk geraakt hebben stuur ze me (zie site contact). Mogelijk zijn ze voor meer mensen interessant!

 

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt.

Wijsheden over de Dood

 

Zij die wij liefhebben en dan van ons zijn heengegaan.

Zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn.

 

 

Het was alsof zij afscheid namen, maar liefde is oneindig groot.

Ze bleven en ze blijven samen, liefde is sterker dan de dood. Toon Hermans

 

Vreugde en verdriet wisselen elkaar door de eeuwen heen af,

zolang het wiel van geboorte en dood draait. Boeddha

 

Ik ben er geheel van overtuigd dat de ziel onvergankelijk is en dat haar werking voortduurt van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Zoals de zon die voor onze aardse ogen 's avonds schijnt onder te gaan,

maar in werkelijkheid nooit ondergaat en onafgebroken voortgaat zijn licht te verspreiden.

Johan Wolfgang von Goethe

 

Het leven is eeuwigdurend

en de liefde is eeuwigdurend

en de dood is slechts een horizon

en een horizon is niets behalve de begrenzing van onze waarneming.

Rossiter W. Raymond 1840-1918

 

Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons.

De schaduw van wat was, werpt zich voor ons,

wat dood is bestaat nog en gaat voor ons uit. Henry Bataille

 

De dood van ieder persoon dient altijd de agenda van ieder andere persoon die zich ervan bewust is. Dat is de reden waarom ze zich ervan bewust zijn. Om deze reden is geen enkele dood (en geen enkel leven) ooit verspild.

Niemand gaat ooit tevergeefs dood. God/Neal Donald Walsch

 

Er is alle reden te geloven dat er een bepaald punt in de geest bestaat van waaruit het leven en de dood, het werkelijke en het denkbeeldige, het verleden en de toekomst, het mededeelbare en het niet mededeelbare, hoog en laag niet meer als tegenstellingen gezien worden. Andre Breton (1896-1966)

 

De dood bestaat niet. God/Neal Donald Walsch

 

Liefde is een kwaal, liefdeloosheid is de dood.

Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)

 

In de dood zul je worden begroet door al je geliefden, zij die voor jou zijn doodgegaan en zij die na jou zullen doodgaan. God/Neal Donald Walsch

 

Die vreest de dood, verliest zelf het leven dat hij heeft. Marcus Cato

 

De dood verrast de wijze niet, hij is altijd gereed voor het vertrek. Jean de la Fontaine (1621-1695)

 

De dood grenst aan onze geboorte en onze wieg staat in het graf. Joseph Hall

 

De dood is een uitdaging die ons vertelt geen tijd te verspillen. Die ons vertelt nu meteen te zeggen dat we van elkaar houden. Leo F Buscaglia.

 

Een mens ter dood brengen, dat is zijn kans op volmaking te niet doen. Albert Camus (1913-1960)

 

Bij hevig ongeneeslijk lijden, is de dood je laatste gesloten vriendschap. W.Rubergen

 

Wat jullie "de dood" noemen is prachtig.

Rouw daarom niet als iemand is dood gegaan,

en benader evenmin je eigen dood met droefheid of een naar voorgevoel.

Verwelkom de dood zoals je het leven hebt verwelkomd,

want de dood is het leven in een andere vorm. God/Neal Donald Walsch

 

Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering. L.H.

 

We hielden veel van je,

maar onze liefde was zonder woorden en met sluiers bedekt.

Toch laat ze zich nu horen en verbergt ze zich niet langer.

En weet dat het altijd zo geweest is,

dat de liefde zich pas doet kennen als het afscheid komt. Kahlil Gibran

 

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt.

Het afnemen van alle krachten bij het toenemen van de ouderdom is stellig zeer droevig, maar het is noodzakelijk, daar anders de dood te zwaar zou vallen. Schopenhauer

 

Zoals een man zijn versleten kleren weggooit,

en andere, nieuwe kleren aantrekt.

Zo legt de ziel binnen het lichaam dat lichaam af en betrekt een nieuw lichaam. Mogen uw ogen terugkeren naar de zon, en uw adem naar de wind, uw water naar de oceaan en uw as naar de aarde waar het vandaan is gekomen.

Slotgebed van de Hindoeïstische uitvaart.

 

Hoe wij tegen de dood aankijken bepaalt hoe wij in het leven staan. Dag Hammerskjöld

 

Daarom zou men serieus de mogelijkheid moeten overwegen dat de dood, net als de geboorte, slechts een overgang kan zijn naar een andere staat van bewustzijn. Tijdens ons leven functioneert het lichaam als interface en heeft het een faciliterende functie om sommige aspecten van ons verruimde bewustzijn te onvangen, waarbij (junk-) DNA en DMT mogelijk beide een rol spelen. Pim van Lommel in "eindeloos bewustzijn"

 

Ween niet. De dood is niets, ik ben slechts aan de andere kant.

Ik ben mezelf, jij bent jezelf.

Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.

Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.

Spreek tegen me zoals weleer, op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.

Lach om wat ons samen heeft doen lachen.

Denk aan mij, bid met mij.

Spreek mijn naam uit thuis, zoals je het altijd hebt gedaan. Zonder hem te benadrukken, zonder zweem van droefheid. Het leven is wat het altijd geweest is. De draad is niet gebroken! Waarom zou ik uit je gedachten zijn? Nee, ik ben niet ver, maar juist aan de andere kant van de weg. Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid terugvinden.

Dus, droog je tranen en ween niet, als je van mij houdt. Augustinus

 

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed,

als je iemand die je liefhebt verliezen moet.

De lege plek, het doet zo pijn, maar in gedachte zal je altijd bij ons zijn.

 

Wat is de dood, als hij roemrijk is? Het is een zonsondergang. Lord Gearge Byron (1788-1824)

 

Wanneer je sterft, zal het niet zijn omdat je ziek bent,

maar omdat je leefde. Seneca

 

Het leven dat de natuur ons geeft is kort.

Maar de herinnering aan een welbesteed leven duurt eeuwig. Cicero

 

Het betekent niets dat hij eerder dan ik deze vreemde wereld heeft verlaten. Mensen zoals wij, die geloven in de natuurkunde, weten dat het onderscheid tussen verleden, heden en toekomst slechts een hardnekkig volgehouden illusie is. Albert Einsten

 

Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet.

Maar één het afstand doen en scheiden.

En niet het snijden deed zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. H. Vasalis

 

Leven is uitvaren met een schip waarvan je weet dat het op zee zal vergaan. Shunryu Suzuki

 

Verlies verwerken is niet loslaten.

Het is anders leren vasthouden.

in de herinnering in plaats van in de werkelijkheid. Manu Keirse

 

Pas als hij geleefd heeft, pas dan weet hij hoe jij had moeten leven en hoe hij een begin had moeten maken door het goede besluit. Kierkegaard

 

De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen.

En iedereen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen.

We zien ze vallen op de grond en dan opnieuw weer groeien.

Zo heeft de aarde ons geleerd dat ál wat sterft zal bloeien. Toon Hermans

 

 

Hier lees je de Wijsheden van lezers van deze site.

 

Of lees een ervaringen van mensen die net over de rand van de dood hebben gekeken. Bijvoorbeeld de Bijna Dood Ervaring (BDE) van Joke.

 

Een boekbespreking van het volgende boek is tevens het lezen waard:

Over de dood en het leven daarna.