<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Management Wijsheden

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Management lijkt iets wat gaat over hard zijn en geld verdienen. Echter alleen zij die mensen begrijpen, teams kunnen smeden en het briljante van een simpel idee kunnen doorzien zijn de echte managers. Alleen diegene die een simpele opmerking als "wij zijn zij" echt kunnen doorzien zijn de grote managers van de wereld. Managen moet een groter doel nastreven als een groter huis en een mooiere auto voor jezelf. Als je werkt aan verbetering van maatschappij, arbeidsverhouding leefklimaat en welzijn van je werknemers en de omgeving waarin ze werken, dan komt de beloning vanzelf. Juist i.v.m. het bovenstaande is het zo belangrijk om ook eens een kijkje te nemen op bijvoorbeeld deze Wijsheidspagina. Veel leesplezier. Ernest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenk:

Snijd nooit door wat je los kunt knopen. Joubert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning Management

 

 

 

 

 

 

Citaten / quote's zijn waar dit bekend is vermeld met de naam van de oorspronkelijke bedenker. Daar er in de geschiedenis veel hergebruikt is, is het mogelijk dat een zelfde citaat in een iets andere vorm eerdergebruikt is.

Management Wijsheden

Lang nadat de prijs vergeten is,

wordt kwaliteit nog herinnerd. Familieleus Gucci

 

Als jij een appel hebt en ik heb er een, en we ruilen die met elkaar,

dan hebben we nog steeds allebei een appel.

Maar als jij een idee hebt en ik heb er een en die ruilen we met elkaar,

dan hebben we allebei twee ideeën. George Bernard Shaw

 

Je kunt met Google alles opzoeken,

maar alleen met kennis kun je het verband zien. Marco Voerman

 

Het geven van een compliment is beter dan er een te ontvangen.

 

Grote dingen worden nooit door één persoon gedaan. Steve Jobs

 

Bij twijfel, vertel de waarheid. Mark Twain

 

Wie met zachtheid beveelt wordt het best gehoorzaamd. Seneca

 

Wie een fout begaat en deze niet herstelt, begaat er nog een.

 

Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke frustratie en falen. Peter F. Drucker

 

Management is de dingen goed doen.

Leiderschap is de goede dingen doen. Peter F. Drucker

 

Een van de beste manieren om anderen te overtuigen is met uw oren.

Door naar ze te luisteren. Dean Rusk

 

Het grote verschil tussen succes en falen kan in vier woorden worden beschreven: "Ik had geen tijd!" Robert J. Hastings

 

Het leveren van kwaliteit kost geld,

het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen.

 

Als bedrijven de morele dimensie meenemen in hun strategie en zo een voordeel voor zichzelf creëren, zullen andere bedrijven (moeten) volgen en de maatschappij als geheel zal hier profijt van trekken. K. Nair

 

Als u iets gedaan wil krijgen, geef de klus aan iemand die het druk heeft. Scott Parker

 

Zaken doen zonder visie is als knipogen naar een meisje in het donker.

 

Probeer niet in alles goed te zijn. Pak er een paar dingen uit waar je goed in bent en geef het beste van je zelf. Liz Ashe

 

Strategisch leiderschap vereist een extra kwaliteit. Het is de bereidheid persoonlijk voor gek te staan, de bereidheid om halfbakken ideeën te bediscussiëren, want de meest doorbakken ideeën beginnen in die vorm - een totale eerlijkheid, een bereidheid om toe te geven dat je het fout hebt. Sir John Hoskyns

 

Wat ik probeer te doen, is een harmonie van belangen kweken tussen het bedrijf en het personeel. We zijn geen tegenstanders, maar partners. Sir Hector Lang

 

Ik geloof dat elk recht een plicht inhoudt, elke kans een verplichting, elke bezitting een schuld. John D. Rockefeller

 

Er bestaat niet zoiets als zakelijke ethiek.

Er bestaat maar een ding - men moet zich houden aan de hoogste standaards. Marvin Bower

 

Als je geen doel hebt, kun je niet scoren.

 

De wijsheid ligt noch in vasthoudendheid noch in verandering,

maar in de samenspraak van beiden. Octavio Paz

 

Welvaart brengt geen uitmuntendheid voort, maar uitmuntendheid brengt welvaart voort en alle andere publieke en private zegeningen voor de mens. Aristoteles

 

Het op een eerlijke manier oneens zijn is vaak een teken van vooruitgang. Mahatma Gandhi

 

Naar werk gaan bij een groot bedrijf is als in een trein stappen.

Ga jij 100km per uur of gaat de trein 100km per uur en zit jij stil. Jean Paul Getty

 

Het zijn niet de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen,

wel die met de meeste conditie.

 

Het is wanneer je geen vertrouwen in anderen hebt,

dat de anderen geen vertrouwen hebben. Lao Tzu

 

De beste heerser is heel zuinig met zijn woorden.

Hij vervult zijn taak, voltooit zijn werk, en het volk zegt dat het vanzelf gebeurde. Lao Tzu

 

Aandacht voor kwaliteit leidt tot meer arbeidsvreugde. Robert Pirsing

 

Beste God sta toe dat ik goed mag worden van hart.

Moge mijn externe bezittingen niet in oorlog zijn met dat wat van binnen is. Laat me de wijze man als rijk beschouwen. En laat mijn voorraad goud niet meer zijn dan wat een man van mate op kan pakken en mee kan nemen. Vrij naar Socrates, omdat ik het niet laten kan Ernest.

 

Hij die door iedereen gehoorzaamd wordt zonder dat hij dwang uitoefent, kunnen wij waarlijk een groot leider noemen.

Daarom streeft de wijze niet naar het grote en bereikt hij zo het grote. Ernest Keijzers vrij naar Lao Tzu

 

Iedere man weet dat wanneer zijn vrouw hem waardeert om de kleine dingen die hij doet, dat vooral tot gevolg heeft dat hij nog iets extra's doet. Het draait altijd om waardering. Dat levert iets op. Het trekt steun aan. Dr John Gray in "The Secret"

 

Het goede nieuws is dat je, vanaf het moment dat je beslist dat datgene wat je weet belangrijker is dan dat wat je is geleerd te geloven, op een ander niveau gekomen bent in je zoektocht naar overvloed. Succes komt van binnenuit, niet van buitenaf. Ralph Waldo Emmerson (1803 - 1882).

 

Het geheim van succes is vastberadenheid. Benjamin Disraeli 1804-1881

 

Als je mensen die fouten gemaakt hebben ontslaat, gooi je waardevolle ervaring weg . John de Vaan

 

Er bestaan op deze aarde drie soorten managers.

De ene soort managers kan resultaten op korte termijn boeken en beseft niet waar zij met het bedrijf naar toe willen in de toekomst.

Hiertegenover staan degenen die een schitterende tienjarenplan hebben, maar binnen tien maanden niet meer in het bedrijf zijn.

En dan zijn er de managers die op korte termijn goede resultaten verwezenlijken en daarnaast een visie op de toekomst hebben – dat zijn de goede. Maar daarvan bestaan er ongelooflijk weinig. Al Dunlap

 

De oude benadering, van commanderen en controleren, is niet meer nodig om mensen in het gareel te houden. In plaats daarvan kun je mensen zeggen dat ze hun gang kunnen gaan, als ze maar aandacht hebben voor de processen. Je krijgt hierdoor een omgeving waarin mensen de vrijheid hebben creatief te zijn. Paul Allaire

 

Zelfvertrouwen is de grondslag voor adequaat optreden. Ralph Waldo Emmerson (1803 - 1882).

 

Wat we het hardste nodig hebben in het leven is iemand die zorgt dat wij doen wat we kunnen. Ralph Waldo Emmerson (1803 - 1882).

 

Uit de beslissing om iets tot stand te brengen komt plotseling een hele reeks van zaken en gebeurtenissen ten gunste voort, die je voordien voor onwaarschijnlijk en onmogelijk had gehouden.

 

20 jaar ervaring zegt niets. Je kan het al 20 jaar verkeerd gedaan hebben.

 

Het enige blijvende concurrentie voordeel is het vermogen sneller te leren dan de concurrentie. Arie de Geus 6

 

Winst is niet zozeer het doel als de beperkende factor van de onderneming. Winst is niet de verklaring, oorzaak of logica van bedrijfsbelangen, maar de toets van hun geldigheid. Het doel van een bedrijf moet buiten het bedrijf liggen, in de samenleving, aangezien een onderneming een orgaan van de samenleving is. prof. Peter Drucker

 

De eerste kunst is je doel te bereiken.

De tweede kunst is ervan te genieten. L. P. Smith

 

Van alle machtsvertoon is er niet één die zoveel indruk maakt als zelfbeheersing. Thucydides

 

Een winner geeft nooit op en een opgever wint nooit.

(A winer never quits and a quiter never wins)

 

 

Wijsheden uit de wetenschap

 

Hier lees je Hoe alles eindigt of begint