<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Wijsheden Mahatma Gandhi

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Wil je eens over het leven van de opmerkelijke advocaat Mahatma Gandhi lezen die miljoenen mensen inspireerde om op vreedzame wijze een ommekeer in koloniaal India te bewerkstelligen, klik dan op zijn naam.

Mahatma Gandhi was ook de man die opdracht gaf een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de reïncarnatie van Shanti Devi. Het staat hierdoor bekend als het best gedocumenteerde verhaal over reïncarnatie. Wil je mijn recensie van dit boek geschreven door Sture Lonnerstad lezen, klik dan eens naar dit boek over Shanti Devi.

simplicity

Ghandhi stelde dat ahimsa, wat vertaald kan worden met geweldloosheid of het vermijden van verwondingen voor elk voelend wezen, de kracht der waarheid is. Het spreekt boekdelen, daagt uit, prikkelt het bewustzijn en beschaamt hen die machtig en corrupt zijn.

Wijsheden Mahatma Gandhi

Leer van de wijzen, geloof in het goede. Ghandi ERnest KeijzersCitaten van wereld klasse!

 

Wantrouwen is een teken van zwakte. Mahatma Gandhi

 

Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek. Mahatma Gandhi

 

Een oog voor een oog maakt de hele wereld blind.

 

De grootste vervuiler op de wereld is de armoede.

 

Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.

 

Mijn diepgevoelde eerbied voor de schepping wordt telkens nog groter wanneer ik het wonder van een zonsondergang of de schoonheid van de maan aanschouw.

 

Iemand kan je alleen je zelfrespect afnemen als je het hem geeft.

 

"Bijna alles wat u doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat u het doet."

 

Er is een groter gerechtshof dan alle bestaande rechtbanken en dat is het gerechtshof van het geweten.

 

De mens wordt vaak wat hij denkt.

 

Wees de verandering die je in de wereld wil zien. Mahatma Gandhi

 

Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid te dragen, waar dan ook en met groot gemak.

 

Leugen is de moeder van het geweld.

 

De mens is dan pas mens als hij tot zelfbeheersing in staat is en eigenlijk pas dan wanneer hij haar in praktijk brengt

 

Slechts diegene mag slopen die iets beters kan bouwen

 

Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist

 

Trouw en vriendschap berusten op een zielsverwantschap als op aarde maar zelden te vinden is.

 

Slechts tussen gelijkgerichte naturen kan vriendschap werkelijk waardevol en duurzaam zijn.

 

Dwang kan alleen eindigen in chaos. Mahatma Gandhi

 

Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen.

 

Je moet leren om stil te zijn temidden van activiteit en

om vibrerend van leven te zijn in rust.

 

De grootheid van de mens ligt niet in zijn mogelijkheid de wereld te herscheppen, dat is de mythe van het atoomtijdperk, alswel in het herscheppen van onszelf.

 

Het bekennen van fouten is als een bezem die het vuil wegveegt en het oppervlakte schoner achterlaat. Ik voel me sterker door het te bekennen.

 

Angst heeft zijn nut, maar een lafaard zijn heeft dat niet.

 

Wanneer het ego sterft, ontwaakt de ziel. Mahatma Gandhi

 

Je hoeft niet per se je tempo op te voeren om meer uit het leven te halen.

 

 

Alles door: Mahatma Gandhi! (voor meer korte citaten)

 

Voor langere citaten ga naar Gandhi Citaten

 

Meer over het leven van Gandhi.

6