<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Liefdes Wijsheden

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Je kunt helpen met het verbeteren van deze site door via "Site/Contact_Me" een wijsheid in te dienen.

Een andere manier om een bericht voor de webmaster achter te laten is via de hyves site welke onder aan de pagina vermeld staat

Eeuwige Lente

En vergeet het niet, Maak van het leven een eeuwige lente!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaten / quote's zijn waar dit bekend is vermeld met de naam van de oorspronkelijke bedenker. Daar er in de geschiedenis veel hergebruikt is, is het mogelijk dat een zelfde citaat in een iets andere vorm eerder gebruikt is.

 

Wijsheden over de liefde

Je ziet elkaar beter met het hart.

Waar het echt omgaat is met het blote oog niet te zien. Saint - Exupery in de kleine prins.

 

Liefhebben kan gewone mensen prachtig maken. Linda Clark

 

Grote dingen zijn voor iedereen.

Kleine dingen zijn voor vrienden.

Bedankt voor alle kleine dingen, die we samen beleefd hebben.

 

Liefhebben is het leggen van ons geluk in het geluk van een ander. G.W. von Leibnitz +1716

 

Ouderdom beschermt je niet tegen de liefde,

maar de liefde beschermt enigszins tegen ouderdom. Jeanne Moreau

 

Houden van is een gevoel van vertedering,

bij dingen die je van een ander zouden ergeren. Ton Westenborg

 

A friend is someone who knows the song in your heart,

and can sing it back to you when you have forgotten the words. Ids

 

Liefde kijkt niet met de ogen, maar met de geest.

Daarom is de gevleugelde Cupido blind geschilderd. William Shakespeare 1564-1616

 

Het beste deel uit het leven van een goed man:

Zijn kleine, naamloze, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde. William Wordswordth +1850

 

Tijd is:

Te traag voor hen die wachten,

Te snel voor hen die vrezen,

Te lang voor hen die rouwen,

Te kort voor hen die genieten,

Maar voor hen die liefhebben, is tijd eeuwigheid. Henry van Dyke +1933

 

Wie zou liefde ondergeschikt aan de wet willen maken?

De liefde zelf is een hogere wet. Boethius

 

Als je compassie ook niet voor jezelf geldt, is die incompleet. Boeddha

 

We hoeven in de liefde alleen dit te beoefenen: elkaar loslaten.

Want vasthouden gaat ons makkelijk af, we hoeven het niet te leren. Rainer Maria Rilke +1926

 

Voor zover liefde vereniging is, kent het geen uitersten in afstand. De la Cruz +1695

 

Mijn ziel gaf me goede raad, leerde me hoe lief te hebben.

Liefde was voor mij een tere draad gespannen tussen twee aangrenzende haakjes,

maar nu is ze getransformeerd in een heilige krans.

Zijn eerste is zijn laatste en zijn laatste zijn eerste.

Het omvat elk wezen, zich langzaam uitbreidend om alles te omvatten dat ooit zal zijn.

Jalil al-Din Rumi +1273 Perzie

 

Liefde is als kwikzilver in de palm van je hand.

Houd je hand open en het blijft liggen.

Grijp het vast en het ontglipt je. Dorothy Parker

 

Al had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet ik zou niets zijn. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Paulus

Echte liefde kent geen schuldgevoel. Simon Carmiggelt

Ieder van ons is een engel met slechts één vleugel.

We kunnen pas vliegen wanneer we elkaar omarmen. Luciano de Crescenzo

 

Een ontmoeting tussen twee persoonlijkheden is als het samenvoegen van twee chemische stoffen.

Wanneer er een reactie volgt, zijn beide veranderd. Carl Jung

 

Liefde is op weg zijn naar, jezelf te vinden in elkaar. Toon Hermans

 

Macht zei tegen de wereld: 'Je bent van mij'.

Liefde zei tot de wereld: 'Ik ben de jouwe'.

De liefde won. Rabindranath Tagore

 

Vruchten rijpen door de zon.

Mensen door de liefde. Julius Langbehn

 

Het is verkeerd te denken .. .. ..

Dat liefde ontstaat uit lang met elkaar omgaan en volhardende hofmakerij

Liefde is de vrucht van geestverwantschap

En als deze niet in een oogwenk wordt gewekt,

Zal zij in geen jaren of zelfs generaties ontstaan.

Zo verandert de uiterlijke verschijningsvorm van de dingen

in overeenstemming met onze gevoelns en zo zien we daarin toverkracht en schoonheid, terwijl deze zich in werkelijkheid in onszelf bevinden. Kahlil Gibran.

 

Laat het vermogen om van jezelf te houden nooit afhangen van andermans vermogen om van jou te houden. Paul Ferrini

 

 

Agape, het derde woord voor liefde. Gods vaderlijke liefde voor alle mensen, maar ook onze liefde voor God. Het beschrijft het gevoel van barmhartigheid voor iedereen inclusief hen die we niet kennen. Waar bij erotische liefde het object een bezit wordt, is bij agape liefde die gegeven wordt zonder dat er iets voor wordt terug verwacht.

 

 

Lees ook eens een aantal Humoristische wijsheden

Of verdiep jezelf in wat ze in 1518 in de filosofie bedoelde met Utopia?