<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Boeddha

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Opbouwende kritiek is altijd welkom. Want zoals Ghandi al eens opmerkte: "Het op een eerlijke manier oneens zijn is vaak een teken van vooruitgang."

Mail me met ideeën en mooie wijsheden:

 

Boeddha

1. Boeddha

2. Het boeddhisme

 

Buddha, geboren als Siddhartha Gautama.

 

1. BOEDDHA (563-483 v Chr.)

 

Over Boeddha: Hij wist dat macht corrupt maakt.

 

De religie die rond hem ontstond, was vrij van dogma's. Boeddha was geen God! Door zijn eigen toewijding verwierf hij de perfecte wijsheid en puurheid van geest. Hij werd een voorbeeld voor iedereen die hem wilde volgen. Misschien bewees hij juist zo wel dat het goddelijke binnen ieder mens aanwezig is.

 

In de Dhammapada is de leer van het Theravada Boeddhisme samengevat. Zo zegt het dat je in de wereld moet zijn en niet van de wereld. Het leert ons dat haat niet overwonnen kan worden met haat. Haat wordt overwonnen met liefde. Dat is een eeuwige wet. Overwin boosheid door niet-boosheid, overwin kwaad door het goede. Overwin de vrek door gul te zijn, overwin de leugenaar met de waarheid. De Dhammapada laat zien dat geloof niet zo gecompliceerd hoeft te zijn dat het slechts door theologen na een lange studie begrepen kan worden.

 

De weg van de bevrijding is het achtvoudige pad. Het bestaat uit het juiste begrip, de juiste gedachten, het juiste spreken, het juiste handelen, het juiste levensonderhoud, de juiste inspanning, juiste bewustzijn en concentratie. Hierbij worden begrip en gedachten gezien als wijsheidselementen. Spreken, handelen en levensonderhoud zijn deugdzaamheids elementen. De laatste drie inspanning , bewustzijn en concentratie hebben te maken met het een zijn met wat we doen ofwel meditatie. Er zijn nagenoeg geen fundamentalistische boeddhisten, het boeddhisme heeft hier tegen een ingebouwde weerstand. Wat mij opvalt is dat mensen in boeddhistische landen rustig vriendelijk en sociaal zijn. Er valt nog veel te leren.

 

Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn.

De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoeften is het Boedisme. Albert Einstein

 

 

 

2. Het boeddhisme

 

Het boeddhisme begon 563 v. Chr. in Nepal aan de voet van de Himalaya met de geboorte van Siddharta Guatama, de Boeddha. Deze zoon van de koning gleed zittend in de schaduw van een rozenappel, terwijl de andere aan het feestvieren waren, in het eerste niveau van meditatie. Als zoon van een koning die in weelde leefde koos hij voor een leven in soberheid. Na jaren van les en leven in soberheid bereikte hij uiteindelijk verlichting. Iedereen heeft de kennis en de kracht van Boeddha. Al zijn de meeste zich er, door de banden met het dagelijks leven, nauwelijks van bewust. Het boeddhisme heeft leerstellingen welke komen uit het veel oudere Hindoeïsme zoals karma (wet van oorzaak en gevolg) en reïncarnatie (het herboren worden van de menselijke ziel).

De belangrijkste stellingen van Boeddha zijn a. De vier edele waarheden en b. De achtvoudige weg.

Zen ontstond circa 500 na Chr. toen het boeddhisme en het taoïsme met elkaar in aanraking kwam. Bij Zen gaat het om het met een lege geest ervaren van het moment van nu. Of zoals meester Sokei-an (1882-1945) verwoordde: "Tegenwoordig zijn mensen vergeten wat religie is. Zij zijn een bijzondere liefde vergeten die hun menselijke aard verenigt met de grote natuur. Deze liefde heeft niets te maken met de menselijke liefde. Als je midden in de natuur staat, voel je de liefde van de grote natuur". Boeddha heeft in zijn tijd de individuele mens weer de verantwoording terug gegeven voor zijn persoonlijke spirituele ontwikkeling. Het is nu aan ons om deze te gebruiken.

 

De vier edelen waarheden zijn:

1. Lijden Bestaat.

2. De oorzaak van ons lijden is niet bewust zijn.

3. De remedie voor niet bewust zijn is meditatie.

4. Het beoefenen van meditatie is juist leven.

 

De achtvoudige weg is:

1. Het juiste inzicht: De wetten van karma leren.

2. De juiste gedachte: gedachten van medeleven koesteren.

3. De juiste spraak: De waarheid vertellen in plaats van leugens.

4. De juiste handelswijze: Zich behulpzaam gedragen.

5. Het juiste levensonderhoud: De kost verdienen op een manier die geluk bevordert.

6. De juiste inzet: Zorgen voor een gezonde gemoedstoestand.

7. De juiste geesteshouding: Zich meer bewust worden van gedachten en handelingen

8. De juiste meditatie: De oefening van het aanwezig zijn verdiepen.

 

Compassie of het zorgen voor elkaar is een van de essenties van het boeddhisme. Veel boeddhisten leven sober. Ze drinken en roken niet en zijn vegetarisch. Ze hebben respect voor alles dat leeft.

 

Hier vind je de wijsheden van Boeddha.

 

 

Op eenvoudige wijze, snel het boeddhisme begrijpen? lees Goede vraag goed antwoord.

 

 

 

Lees de Boeddha wijsheden

 

 

 

Op eenvoudige wijze, snel het boeddhisme begrijpen? lees Goede vraag goed antwoord.