<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Esoterie, Humanity Wubbo Ockels

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Op deze pagina vind je een wat algemeen overzicht over het onderwerp Esoterie En over humanity zoals nagelaten door Wubbo Ockels. Immers te mooi om alleen achter te blijven op een gedrukte krante pagina.

Het begrip esoterie dekt vele ladingen en duidt zowel op individuele belevingen als mystieke stromingen en scholen uit het oosten en het westen die een of andere vorm van specifieke kennis en lering claimen.

 

Mocht je nog goede ideeën hebben voor deze pagina, ga dan naar "contact me" bij site.

 

 

Het leven is eeuwigdurend;
en de liefde is eeuwigdurend;
en de dood is slechts een horizon;
en een horizon is niets behalve de begrenzing van onze waarneming.

Rossiter W. Raymond 1840-1918

 

 

 

Esoterie / Humanity

 

Inhoud:

1. Esoterie algemeen:

2. Humanity (Wubbo Ockels)

1. Esoterie

Hier is informatie over de meer mystieke stromingen te vinden.

Inhoud:

1. Algemene Wetten

2.Theosofie

3.Positieve denkwijze

 

Algemene wetten Esoterie:

Hoewel er zeer vele geloofsvormen zijn welke wellicht tot de meer mystieke stromingen gerekend kunnen worden, hebben veel van deze stromingen de volgende overeenkomsten:

 

Theosofie:

Het woord "theosofie"komt van het Grieks theos (god) en sopia (wijsheid) en is een verzamelnaam voor een mengvorm van godswijsheid uit het oosten (India/China) de oude Griekse filosofie en modernere denkwijzen zoals verwoord door nieuwe meesters. Alle religies bevatten een deel van de waarheid. Bovenstaande algemene wetten zijn over het algemeen geldig in de theosofie.

 

 

Positieve denkwijze:

Zeg/denk nooit, dat gebeurt me niet meer. Het onderbewuste /universum verstaat geen ontkenningen. Als je de zin leest zonder “niet”, dan zeg je eigenlijk; dit gebeurt me meer!

Als je een wending wilt geven een situatie ,zeg of denk dan wat je wel wilt , laat de rest achter je.

2. Humanity

Het is genoeg, we zijn te ver gegaan! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen en de manier waarop we zaken doen.' Was getekend: Wubbo Ockels.

In januari 2014 schreef Ockels, nog één keer op wat hij wilde vertellen. De eerste Nederlander in de ruimte en een van de motors achter het publieke debat over duurzaamheid koos een opmerkelijke vorm: een schets van een 'religie' die de mensheid moet samenbrengen. Inclusief tien geboden van Humanity:

1. De mensheid is onscheidbaar

2. Het doel van de mensheid is overleven

3. De mensheid heeft de aarde en natuur nodig

4. Ons doel is om de mensheid te ondersteunen, en daarmee de aarde en natuur

5. We moeten iedereen respecteren die voor dat doel strijdt

6. Iedereen is verbonden met iedereen via de mensheid

7. Iedereen is verbonden met de natuur en de aarde

8. We zijn allen astronauten van het Ruimteschip Aarde

9. Wie geen respect heeft voor anderen, heeft geen respect voor de mensheid

10. Mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar

'We zijn geen bijen, die zonder bewustzijn een kolonie bouwen', 'Nee, we zijn intelligente wezens, en kunnen ons gedrag observeren. We zijn ons allemaal bewust van waar de mensheid naartoe gaat. We kunnen de mensheid in een betere richting krijgen, als we samenwerken.' 'We kunnen allemaal in de mensheid geloven'

Bij zijn laatste interview gaf Ockels aan dat hij niet te spreken was over de bestaande godsdiensten. Hun goden scheiden de mensheid juist in groepen, meende hij. 'Dat heeft geleid tot conflicten en zelfs oorlogen. Deze religies zijn niet duurzaam. Maar als we in de mensheid geloven, zullen we geen conflicten meer hebben, omdat we één zullen zijn. We behoren allemaal tot deze mensheid, we kunnen allemaal in deze 'hogere macht' geloven.' Het geloof - dat Ockels 'Humanity' doopte - is vrij van theïstische ideeën, verklaringen over het ontstaan van het leven en verwachtingen over het einde van de geschiedenis. Het was daarmee, zoals hij zelf zei, eerder een 'andere manier van denken'.