<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Boeddha Wijsheden

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Boeddha quotes

Het Boeddhisme begon 563 v. Chr. in Nepal aan de voet van de Himalaya met de geboorte van Siddharta Guatama, de Boeddha.

Boeddha Thailand

 

Wil je na het lezen van de mooie wijsheden van Boeddha op deze pagina en de bespiegeling m.b.t. het Boedisme op het einde meer weten over het ontstaan van deze filosofie en wil je wellicht weten wat de vier edele waarheden en wat de achtvoudige weg van het Boeddhisme inhouden, kijk dan op de pagina Oosterse Filosofie.

Tevens vind je hier informatie over het Taoïsme en het soefisme. Twee andere grote oosterse filosofie / geloofs stromingen. Bedenk het volgende zoals beschreven in de Dhammapada:

 

Boeddha en wachter

 

De geur van bloemen kan niet tegen de wind in reizen, maar de geur van goede daden reist in alle richtingen.

 

Of zoals De Boeddha het verwoorde in de Sutra: Een slecht mens zal de deugdzamen kwaad willen toebrengen, spugend naar de hemel, maar het spuug, dat nooit de hemel zal raken, zal terugkeren en op hemzelf neerkomen. Deugd kan niet vernietigd worden, terwijl het kwaad onvermijdelijk zichzelf vernietigt.

 

Boeddha

 

Dankzij wijsheid kunnen we met dingen leven in overeenstemming met hoe ze zijn en innerlijke rust en de waarheid realiseren.

 

Boeddha5

 

Wil je eens een verhaal over reincarnatie Lezen. Kijk dan eens naar dit boek over Shanti Devi geschreven door Sture Lonnerstad. Het staat bekend als het best gedocumenteerde verhaal over reincarnatie.

Maar lees nu eerst de uitspraken van Boeddha op het hoofdveld van deze pagina.

 

PS.Like wijsheden on Facebook?

Facebook.

 

Boeddha Wijsheden: Buddha

 

In deze wereld zal haat nooit beëindigd worden door haat,

maar door liefde. Dit is een eeuwige waarheid.

Overwin woede met liefde, overwin het kwade met het goede. 

Overwin de vrek met vrijgevigheid,

overwin de leugenaar met de waarheid. Boeddha

 

Jij, jij zelf, evenzeer als wie dan ook in het gehele universum,

verdient jouw liefde en affectie.

 

De gedachte manifesteert zich in het woord,

het woord manifesteert zich in de daad,

de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte,

en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.

 

Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt,

en laat haar voortkomen uit liefde ontstaan uit begaanheid met alle wezens.

Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.

Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde.

Sluit daar vrede mee en alles komt goed.

 

Timmerlieden vormen het hout;

pijlenmakers maken pijlen;

de wijze vormt zichzelf. Gautama Boeddha

 

Alles wat ontstaat, komt voort uit het denken,

het is geboren uit denken, gevormd uit denken.

 

De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens.

 

Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid,

maar in het ernaar leven.

 

Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben,

want wij worden wat wij denken. Boeddha

 

Haat wordt niet door haat overwonnen.

Haat wordt door liefde overwonnen,

zo is van eeuwigheid de orde der dingen.

 

Wie is een groot mens? Die het sterkst is in het uitoefenen van geduld.

 

Wie kinderen heeft, is bezorgd om zijn kinderen.

Wie runderen heeft, is bezorgd om zijn runderen.

Wie niets heeft, kent geen zorgen.

 

Groter geluk bereik je met eenvoudigheid, niet met ingewikkeldheid.

 

Zegeningen komen voort uit zorg.

Problemen komen voort uit onachtzaamheid.

 

Hecht geen geloof aan datgene waaraan u door sleur gewend bent,

geloof niet alleen op gezag van uw leraren of voorgangers.

 

Eens stak een meester een houten Boeddha-beeld aan om zich te warmen.

Een leerling riep: 'Kijk uit, u steekt de Boeddha in brand!'

De meester vroeg: 'Waar is de Boeddha?

 

Wat voor moeilijkheden je in het verleden ook gehad mag hebben,

je kunt vandaag een nieuw begin maken.

 

1. Vertrouw ten eerste op de geest en de bedoeling van de lessen, niet op de woorden.

2. Vertrouw ten tweede op de lessen, niet op de persoonlijkheid van de leraar.

3. Vertrouw ten derde op echte wijsheid, niet op opervlakkige interpretatie.

4. Vertrouw ten vierde op het wezen van je pure geest van wijsheid, niet op waarnemingen vol vooroordelen.

 

Er komt een dag dat de grote aarde verbrandt, vergaat en niet meer is, maar ik verzeker u dat de wezens die ronddolen en zwerven, bevangen in onwetendheid en geprangd door de dorst om te leven, geen einde zullen vinden.

 

Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben,

want wij worden wat wij denken.

 

Als je eenmaal zelf bevrijd bent, bevrijd dan ook anderen.

Als je eenmaal op de andere oever bent aangekomen, help dan ook anderen die te bereiken.

 

De volgeling van Boeddha moet het schone in zichzelf stimuleren,

het lelijke uitwissen. Boeddha

 

We kunnen groot zijn, en toch vol liefde.

Vol compassie en toch rustig leven.

Leven is als de snaren van een instrument.

Niet te strak, maar ook niet te los.

 

Opgewekt geduld is nodig bij ondeugende kinderen en bij je eigen geest.

 

Aangezien regen zowel op de goeden als op de niet-goeden valt, Moet je je hart niet met oordelen belasten,

maar laat je vriendschap gelijkmatig over iedereen regenen.

 

Als je compassie niet ook voor jezelf geldt, is die incompleet.

 

Wederzijds respect en wederzijds luisteren,

zijn de fundamenten van harmonie binnen een gezin.

 

Leven leeft op leven.

We eten allemaal en we worden allemaal gegeten.

Als we dat vergeten, huilen we.

Als we het herinneren, voeden we elkaar.

 

We delen de lucht met de bossen en het water met de zeeën.

Als een lichaam zijn zij en wij één.

 

Ware liefdadigheid bestaat alleen als er niet gedacht wordt aan geven, gever of gift.

 

Streef een ongebonde geest na, van onderen van boven en er dwars doorheen. Hoe we op situaties reageren wordt vaak bepaald door onze gebruikelijke denkpatronen. Zolang die patronen bestaan, reageren we keer op keer op de zelfde automatische manier. De herkenning van onze geconditioneerde gedachten is de eerste stap om de cyclus te stoppen en door onze zelfopgelegde banden te breken en op die manier het pad te openen naar verbeelding, emotionele vrijheid, persoonlijke vervulling en geestelijke verlichting.

 

In ons leven is verandering onvermijdelijk, is verlies onvermijdelijk.

In het aanpassingsvermogen en het gemak waarmee we verandering ondergaan liggen ons geluk en onze vrijheid.

 

Het geheim van gezondheid voor zowel lichaam als geest is niet treuren om het verleden, geen zorgen maken over de toekomst en niet vooruitlopen op problemen, maar om wijs en eerlijk in het moment te leven.

 

Een beginner ziet veel mogelijkheden. Een expert slechts een paar.

 

Zorg voor ieder moment en je zorgt voor de hele tijd. Boeddha

 

Sandelhout, aloëhout blauwe lotus, grootbloemige jasmijn, zelfs tussen zulke geurige zaken is de geur van deugdzaam gedrag het beste van allemaal.

 

Alles is buitengewoon helder. Ik zie het hele landschap voor me, ik zie mijn handen, mijn voeten en mijn tenen en ruik de rijke modder van de rivier. Ik voel een ongelofelijke bevreemding en verwondering bij het in leven zijn. Wonder der wonderen.

 

Niemand buiten ons zelf kan over ons innerlijk heersen.

Wanneer we dit weten worden we vrij.

 

Uiteindelijk doen deze dingen er het meeste toe: Hoe goed had je lief? Hoezeer had je lief? Hoe volledig heb je geleerd los te laten.

 

Terwijl je loopt eet en reist, wees waar je bent.

Anders zul je het merendeel van je leven missen.

 

Spreek en handel als een pure geest,

en geluk zal je volgen als je schaduw, niet af te schudden.

 

Ik ben de eigenaar van mijn karma, erfgenaam van mijn daden,

geboren uit mijn daden, verwant aan mijn daden en heb mijn daden als scheidsrechter.

Wat ik doe, goed of kwaad, daarvan zal ik erfgenaam zijn.

 

Jaag niet achter het verleden aan.

Verlang niet naar de toekomst.

Het verleden is niet meer.

De toekomst is nog niet begonnen. Boeddha

 

Meester, hoe kan ik een volmaakt schilderij maken?

Wees volmaakt en schilder dan gewoon.

 

Een man vroeg aan Boeddha "Ik Wil Geluk.

Boeddha zei, verwijder eerst het ego "Ik"

Verwijder daarna het verlangen "Wil"

Nu hou je dus "Geluk"over!

 

Wacht niet op bijzondere momenten,

maar maak de gewone momenten bijzonder.

 

Naast de edele kunst om dingen te doen is er de edele kunst om dingen te laten.

De wijsheid van leven bestaat uit het schrappen van niet noodzakelijke dingen.

 

In een oud boeddhistisch geschrift staat het volgende gezegde:

"Papier dat je om wierook wikkelt, ruikt naar wierook,

en een touwtje dat je om vis bindt, ruikt naar vis."

Of we het nu leuk vinden of niet, we worden altijd beinvloed door onze omgeving.

Vraag jezelf eens af: "Wie wil ik ervaren? Is diegene fysiek of mentaal dichtbij? Haemin Sunim

 

Groeien is niet groter worden,

maar je bewust worden van je grootsheid.

 

Eén kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken

zonder haar levensduur te verkorten.

 

Quotes Boeddha

Leer meer over Boeddha B

 

Op eenvoudige wijze, snel het boeddhisme begrijpen? lees Goede vraag goed antwoord.

 

Lees ook de Wijsheden van Confucius Boeddha quotes