<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Confucius wijsheden

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Confucius leefde in China van 551- 479 vChr. Hij kwam uit de staat Lu en was in de Chinese eeuw van de honderd filosofen de denker die bestaande machtsrelaties in stand hield. Laat de heerser een heerser zijn en de onderdaan een onderdaan. Maar de heerser moet een eerlijk en rechtschapen man zijn om goed te kunnen regeren, zo voegde hij er aan toe.

Confucius is de grondlegger van het confucianisme. Deze filosofie propageert zes deugden . Te weten menselijkheid, rechtvaardigheid, trouw, fatsoen, wederkerigheid en kinderlijke gehoorzaamheid. Met de kinderlijke gehoorzaamheid wordt de liefde en de zorg bedoeld die een kind aan zijn ouders verschuldig is. Jaarlijks wordt op 28 september herdacht dat hij in het jaar 551 voor Christus geboren is.

Laat je hier inspireren door de uitspraken van confucius. Deze confucius quotes hebben de tand des tijds ruimschoots doorstaan.

Mencius leefde van circa 371- tot circa 289 voor Christus. Belangrijkste confucianistische denker na Confucius zelf. Bekend als ontwikkelaar van het confucianisme, hij geloofde dat heersers moeten zorgen voor het welzijn van de mensen en dat de menselijke natuur intrinsiek goed is.

Voor meer wijsheden uit China, kijk op de wijsheden van Lao Tse.

Wil je eens een verhaal over reïncarnatie Lezen. Kijk dan eens naar dit boek over Shanti Devi geschreven door Sture Lonnerstad. Het staat bekend als het best gedocumenteerde verhaal over reïncarnatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer van de wijzen, geloof in het goede Ernest Keijzers Citaten die de tijd hebben doorstaan.

Confucius Wijsheden

 

Alles heeft zijn schoonheid, maar niet iedereen ziet haar. Confucius

 

Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening Confucius

 

Te weten wat men weet, en te weten wat men niet weet, dat is kennis.

 

Het is niet moeilijk het goede te herkennen,

maar wel het in daden om te zetten. Confucius.

 

Van nature zijn we broeders, door opvoeding worden we vreemden. Confucius

 

of

Alle mensen zijn gelijk, verschil is cultuur en gewoonte. Confucius

 

Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen. Confucius

 

In een goed geregeerd land is armoede iets om je over te schamen.

In een slecht geregeerd land is rijkdom iets om je voor te schamen.

 

Als je een waardig mens ontmoet, tracht hem dan na te volgen.

Als je een onwaardig mens tegen komt, beproef dan jezelf! Confucius

 

De edele mens is onwrikbaar, maar niet stijfhoofdig. Confucius

 

Een suprieur mens handelt alvorens te spreken,

en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden. Confucius

 

Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart. Confucius

 

Kies een baan waarvan je houdt en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven werken. Confucius

 

Wanneer iedereen zijn wil zou richten op het goede,

zou er niets slechts meer zijn. Confucius

 

Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.

 

Onveranderlijk is slechts de edelste der wijzen en de laagste der dommen.

 

Het is goed openhartig naar anderen te zijn,

maar met eerlijkheid moet je voorzichtig zijn,

en als het mogelijk is moet je respectvolle en aardige woorden gebruiken.

 

Vergeef je vijand, verzoen je met hem,

help hem, roep God voor hem aan. Confucius

 

Vleierij en glad van tong zijn, wijzen zelden op een oprecht mens.

 

Elke waarheid heeft vier hoeken.

Als leraar zal ik je een hoek geven, het is aan jou om de andere drie te vinden. Confucius

 

Onze grootste roem ligt er niet in dat wij nooit vallen,

maar dat we iedere keer dat we vallen weer opstaan.

 

Hemel betekent één zijn met God. Confucius

 

Wie de kracht van de woorden niet kent, kan de mens niet kennen. Confucius

 

Wat u voor uzelf niet wenst, wens dat een ander niet. Confucius

 

Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van ideeën.

Het is geen ware wijsheid.

De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis. Confucius (China 551- 479 vChr)

 

De weg zelf is je bestemming. Confucius

 

Vriendschap is een geest in twee lichamen. Mencius

 

Hij die aandacht geeft aan zijn beter zelf wordt een groot man en hij die aandacht geeft aan zijn mindere zelf wordt een minder mens. Mencius

 

De beste dingen in het leven komen in drieën, zoals vrienden, dromen en herinneringen. Mencius

 

Er is geen grotere vreugde dan oprecht en bewust zelfonderzoek. Mencius

 

Vriendelijke woorden raken je niet zo diep als een een reputatie van vriendelijkheid. Mencius

 

Laat men met overtuiging beslissen wat niet te doen, zodat men daarna vrij is om energiek te doen wat we zouden moeten doen. Mencius

 

Wij leven, niet zoals we willen, maar zoals we kunnen. Mencius

 

Vriendschap is een geest in twee lichamen. Mencius

 

Alleen wanneer een man soms bepaalde dingen niet doet is hij in staat om iets groots te doen. Mencius

 

Mensen zijn het meest belangrijke element in een land. Daar na de geest en het graan van het land. De vorst komt als laatste. Mencius

Twijfel is de waakhond van het inzicht. Confucius

 

Lees ook de Wijsheden van de Dalai Lama

 

Of ga naar de Chinese filosoof Lao Tse

6