<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Wijsheden Wetenschap

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Met de enorme vooruitgang in de wetenschap is ook een grote vooruitgang in de wetenschap van de Filosofie geboekt.

Filosofie wordt ook wel de wetenschap over het niet te bewijzen deel van de wetenschap genoemd.

Een van de grote wetenschappers (die natuurlijk ook gewoon in Leiden gedoceerd heeft) Is Albert Einstein Wil je eens wat meer lezen over hem met nog meer krachtige citaten klik dan op zijn naam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaten / quote's zijn waar dit bekend is vermeld met de naam van de oorspronkelijke bedenker. Daar er in de geschiedenis veel hergebruikt is, is het mogelijk dat een zelfde citaat in een iets andere vorm eerdergebruikt is.

 

 

PS.Like wijsheden on Facebook?

Facebook.

Wijsheden Wetenschap

Leer van de wijzen, geloof in het goede

Deze citaten brachten de mensheid vooruit!

 

Het mooiste wat we kunnen meemaken, is het raadselachtige.

Daar komt alle ware kunst en wetenschap uit voort. Albert Einstein

 

Als we meer kennis vergaren, worden de dingen niet begrijpelijker,

maar mysterieuzer. Albert Schweitzer (1875-1965)

 

Probeer niet om een succesvol mens te worden,

probeer liever om een waardevol mens te worden. Albert Einstein

 

Een gek indien hij zwijgen kan, gaat door voor een verstandig man. Constantijn Huygens

 

Alles moet zo simpel mogelijk worden, maar niet simpeler. Albert Einstein

 

Het is al heel vaak gezegd dat er voor de meeste mensen niets zo lastig is als een nieuw idee, en ik denk dat zoiets al helemaal telt voor wetenschappers. Ian Stevenson 1918-2007

 

Vrede kan niet bewaard worden door middel van strijdkracht.

Het kan alleen bereikt worden door middel van verstand. Albert Einstein

 

Je kunt zien zonder te kijken en niet verstaan maar toch begrijpen. Henk van Hattem

 

Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. Albert Einstein

 

Ervaring zonder theorie is blind, maar theorie zonder ervaring is niet meer dan een intellectueel spelletje. Immanuel Kant

 

Als je jezelf als scepticus bescouwt, is het goed om af en toe aan je scepsis te twijfelen. Sigmund Freud

 

Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal. Albert Einstein

 

Alle wetenschap is ervaringswetenschap, alle theorie is ondergeschikt aan de waarneming, één enkel feit kan de macht hebben een heel systeem te doen vallen. Frederik van Eeden +1932

 

Als ik gelijk heb zullen de Duitsers zeggen dat ik een Duitser ben en de Fransen dat ik een man van de wereld ben. Maar indien mijn theorie vals is, zullen de Fransen zeggen dat ik een Duitser ben en de Duitsers dat ik een Jood ben. Albert Einstein

 

't is wederzijds gelijk gebrek, half wijs te wezen of half gek. Constantijn Huygens

 

Een avond waarop iedereen het eens is , is een verloren avond. Albert Einstein

 

Als je een algemeen geaccepteerde regel wilt onderuithalen,

dat alle kraaien zwart zijn...,

is het voldoende dat je bewijst dat er tenminste één witte kraai bestaat. Psycholoog William James 1842-1910

 

Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven,

doen of niets een wonder is en doen alsof alles een wonder is.

Ik geloof in de laatste manier. Albert Einstein

 

Een wonder is niet het breken met wetten,

noch een fenomeen dat zich buiten de wetten om voltrekt.

Het zijn wetten die voor ons onbekend en onbegrijpelijk zijn,

zodat wij het als een wonder ervaren. George Iwanovitsj Gurdjieff (1873 - 1949)

 

Mensen zoals wij , die geloven in natuurkunde, weten dat het onderscheiden van verleden, heden en toekomst een illusie is. Albert Einstein

 

Als we iets hebben geleerd van de geschiedenis van uitvindingen en ontdekkingen in de wetenschap is het wel dat op de lange termijn en veelal ook op de korte termijn, de meest stoutmoedige voorspellingen achteraf lachwekkend conservatief blijken te zijn. Sir Arthur C. Clarke.

 

Een grote sprong voorwaarts in de wetenschap is altijd het gevolg geweest van een ongekend stoutmoedige verbeeldingskracht.John Dewey

 

In de wetenschap is het niet zozeer belangrijk nieuwe feiten te ontdekken, alswel nieuwe manieren te ontdekken om hierover na te denken. Sir William Lawrence Bragg (1890 -1971)

 

 

Over geluk door Martin Seligman psycholoog aan de Universiteit van Pennsylvania.

 

Geluk bestaat uit 3 elementen:

1. Plezier, de positieve emoties. Vaak kort durend, b.v. dagje efteling, vakantie, geintje, muziek.

2. Flow ofwel iets waar je helemaal in op gaat. B.v. een hobby

3. Zinvol leven, dat je je talenten inzet voor iets wat groter is dan jezelf, voor een ander. Doe dit wel op een manier die prettig is voor jezelf.

 

Note: 1 Is meestal kort durend en 3 lang durend geluk.

 

Hier lees je Hoe alles eindigt of begint.

 

Of kijk een naar de mooie wijsheid zoals gevonden in de filosofie