<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
wijsheden uit China

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Confucius leefde in China van 551- 479 vChr. Hij kwam uit de staat Lu en was in de Chinese eeuw van de honderd filosofen de denker die bestaande machtsrelaties in stand hield. Laat de heerser een heerser zijn en de onderdaan een onderdaan. Maar de heerser moet een eerlijk en rechtschapen man zijn om goed te kunnen regeren, zo voegde hij er aan toe.

Confucius is de grondlegger van het confucianisme. Deze filosofie propageert zes deugden . Te weten menselijkheid, rechtvaardigheid, trouw, fatsoen, wederkerigheid en kinderlijke gehoorzaamheid. Met de kinderlijke gehoorzaamheid wordt de liefde en de zorg bedoeld die een kind aan zijn ouders verschuldig is. Jaarlijks wordt op 28 september herdacht dat hij in het jaar 551 voor Christus geboren is.

Voor meer wijsheden uit China, kijk op de wijsheden van Lao Tse.

Li Bai was een Chinese dichter wel leefde van 701 -762. Er bestaan circa duizend gedichten welk aan hem worden toegeschreven. Hij wordt gezien als de belangrijkste dichter van de Tang dynastie.

De I Tjing is een duizenden jaren oud orakel dat gebaseerd is op de gedachte dat alles altijd in verandering is.

 

Wil je eens een verhaal over reïncarnatie Lezen. Kijk dan eens naar dit boek over Shanti Devi geschreven door Sture Lonnerstad. Het staat bekend als het best gedocumenteerde verhaal over reïncarnatie.

 

 

 

 

 

Citaten / quote's zijn waar dit bekend is vermeld met de naam van de oorspronkelijke bedenker. Daar er in de geschiedenis veel hergebruikt is, is het mogelijk dat een zelfde citaat in een iets andere vorm eerder gebruikt is.

 

Leer van de wijzen, geloof in het goede Ernest Keijzers Citaten die de tijd hebben doorstaan.

Chinese Wijsheden

 

Als je een waardig mens ontmoet, tracht hem dan na te volgen.

Als je een onwaardig mens tegen komt, beproef dan jezelf! Confucius

 

Men is nooit gelukkig ten koste van het geluk van anderen.

 

Als er licht is in de ziel, zal er schoonheid zijn in de mens.

Als er schoonheid is in de mens, zal er harmonie zijn in het huis.

Als er harmonieis in het huis, zal er rust zijn in het land.

Als er rust is in het land, zal er vrede zijn op aarde. Chinees gezegde.

 

Te leiden, maar niet te heersen, dit is de wonderlijke deugd. Lao Tse

 

liefde is het enige goed dat niet vermindert als men het uitdeelt. o.v. pietvankempen Meer Liefdes wijsheden

 

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan,

Wees alleen bang om stil te staan Chinese wijsheid

 

De wetenschappen beoefenen en de mensen niet liefhebben,

is hetzelfde als een fakkel ontsteken en de ogen sluiten. Chinese wijsheid. Meer wijsheden over wetenschap

 

Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen. Chinese wijsheid

 

Leef de waarheid, spreek haar niet slechts uit. Hui-Neng

 

Rust in de ziel is het grootste geluk. Chinese wijsheid

 

Het vechten stopt niet en het sterven ook niet.

Je hoort te weten dat zwaarden vervloekt zijn.

Een wijze gebruikt ze alleen als het niet anders kan. Li Bai China 701 -762.

 

Van liefde alleen kan men niet leven, zonder liefde sterft men. Chinese wijsheid

 

De man die een berg verzet, begint met het wegdragen van kleine steentjes.

 

Je kunt niet alles hebben, waar zou je het laten? Chinese wijsheid

 

Onveranderlijk is slechts de edelste der wijzen en de laagste der dommen. Confucius

 

Ik behandel goed wie goed is.

Ik behandel ook goed wie niet goed is, want zo bereik je de goedheid. Ik ben eerlijk tegen wie eerlijk is.

Ik ben ook eerlijk tegen wie niet eerlijk is, want zo bereik je de eerlijkheid.Lao Tse

 

De Zwakken wachten op hun kans,

de Sterken zoeken hun kans en grijpen die,

maar de Wijzen creëren hun eigen kansen

 

Een pad ontstaat door er op te lopen.

 

Verheugt u op het leven, het is al later dan u denkt.

 

Wie handelt in harmonie met zijn omgeving ontmoet zelden weerstand.

 

Zelfs het sterkst geheugen is zwakker dan de bleekste inkt

 

Plan je voor één jaar, dan plant graan.

Plan je voor tien jaar, dan plant bomen.

Plan je voor het leven, dan geef mensen onderwijs en scholing.

 

Grote mensen spreken over ideeën,

middelgrote over gebeurtenissen en kleine over mensen.

 

De dwaas doet wat hij niet laten kan, de wijze laat wat hij niet doen kan.

 

Als je geen ster aan de hemel kunt zijn, wees dan een lampje in je huis.

 

Een mens heeft twee oren en een mond, om twee keer zoveel te luisteren als te praten.

 

Wanneer de weg ophoudt, verander. Na verandering kun je verder. I Tjing

 

Lees meer wijsheden van de Chinese wijze Confucius

Of ga b.v. naar de Chinese filosoof Lao Tse

6