<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
BDE, Eindeloos bewustzijn, Pim van Lommel

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Op deze pagina vind je boekbesprekingen van boeken met een directe relatie tot de onderwerpen zoals besproken op deze site . BDE

Het betreft hier de Bijna Dood Ervaring

1. Autobiografie van een Yogi, Paramhansa Yogananda

2. Blind ziende,

3. De hemel op aarde

4. De keizer die flauw viel

5. De tunnel en het licht

6. Eindeloos bewustzijn, Pim van Lommel

7. Geleid door het licht

8. Gesprekken met God, Neale Donald Walsch

9. Paulo Coelho

10. Shanti Devi

11. Waar God woont , Dr. Melvin Morse

12. De Celestijnse Belofte, James Redfield

13. Over de dood en het leven daarna

14. Een blik in de eeuwigheid

 

 

 

 

 

 

Het leven is eeuwigdurend;
en de liefde is eeuwigdurend;
en de dood is slechts een horizon;
en een horizon is niets behalve de begrenzing van onze waarneming.

Rossiter W. Raymond 1840-1918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekbespreking

Boek: Daarna

Schrijver: Dr. Bruce Greyson

Subtitel: Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Dr. Bruce Greyson is emeritus hoogleraar Psychiatrie en Neurologische gedragswetenschappen aan de universiteit van Verginia. In dit voor iedereen makkelijk leesbaar boek beschrijft hij hoe, na verschillende bijna dood ervaringen bij zijn patienten, het fenomeen begon te onderzoeken. Hij doet dit zowel vanuit zijn gevoel, maar laatzich leiden door de wetenschappelijke principes waar hij van jongsafaan in is opgegroeid.

In 40 jaar onderzoek heeft hij zeer veel BDE's onderzocht. Veel van deze bijna dood ervaringen worden dan ook beschreven in dit boek. Dit maakt het zeer leesbaar.

Steeds vanuit een andere vraag stelling wordt het fenomeen onderzocht en fijten van interpretatie gescheiden.

Bijna de dood ervaringen bestaan en komen bij zeer veel mensen voor. Het verandert hun kijk op wat belangrijk is in het leven in sterke mate.

 

De vele uitgebreide BDE beschrijvingen maken de aanschaf van het boek al meer dan waard. De gedegen analyses, geconcludeerde feiten en resultaten maakt dat dit boek door mij met de maximale score van 5 sterren is beoordeeld.

 

 

 

Citaten:

Citaat 1:

Bijna zonder uitzondering zijn NDE'ers ervan overtuigd dat een deel van hen na hun dood zal voortleven. Wat ze ook denken dat na de dood met hun lichaam zal gebeuren, ze denken niet dat de fysieke dood ook hun einde is. En hoewel hun ideeen over wat er na hun dood precies gebeurt van persoon to persoon verschillen, komen hun beschrijvingen van na de dood op enkele punten overeen. Drievierde van de NDE'ers in mijn onderzoek zei bijvoorbeeld dat het hiernamaals een aangenamen staat van vrede en rust is, zonder pijn en verdriet. Ze beschreven het hiernamaals ook als tijdloos, en ze zeiden dat de tijd zoals wie die op aarde kennen daar niet langer bestond. Twee derde van de NDE'ers zeidat we in een meer of min herkenbare vorm voortbestaan met onze gedachten, gevoelens en eigenschappen, maar dat we na onze dood in spiritueel opzicht blijven leren en groeien. Meer dan de helft van de NDE'ers zei dat we na onze dood op ons leven terug kijken en onszelf beoordelen, en op een bepaalde manier de consequenties moeten aanvaarden van wat we tijdens ons leven hebben gedaan. ......

 

 

Citaat 2:

Veel NDE'ers gevenuitgebreide beschrijvingen van de plaatswaar ze naartoe gaan als ze hun lichaam verlaten. De meeste van hen voelen hun NDE als een reis naar eenparadijselijke wereld. Bijna 90% van de NDE'ers in mijn onderzoek praat over een gevoel van rust. Bijna drie vierde beschrijft een heerlijk gevoel. Twee derde spreekt over een hemels gevoel van kosmische eenheid of van "een zijn met alles". En drie vierde maakt melding van van een ontmoeting met "een liefdevol wezen van licht". Toen ik met mijn onderzoek begon, was ik verrast te ontdekken dat er in het algemeen weinig sprake is van angst of paniek op het moment dat NDE'ers de dood in de ogen kijken. Meestal is zelfs het tegendeel het geval. De meeste ....

Citaat 3:

Uit BDE van Anita Moorjani:

In mijn NDE heb ik een glimp van dat "Eén zijn" opgevangen. Ik zou het God, Bron, Brahmaan of Al dat is kunnen noemen. Maar ik denk dat verschillende mensen er verschillende ideeën over hebben. Ik zie het Goddelijke niet als een entiteit die los staat van mezelf of anderen. Het is voor mij een staat van zijn, meer dan een op zichstaand wezen.

 

 

Zover twee citaten uit hoofdstuk 12, 13 en 14.

 

In zijn boek komt van Dr Bruce Greyson tot meerdere conclusies betreffende stellingen met relatie tot bijna dood ervaringen. Het mooiste is het om te lezen en een eigen oordeel te vormen.

 

Voor meer informatie betreffende Bijna Dood Ervaringen verwijs ik nogmaals naar de Bijna Dood Ervarings pagina op deze site met inhoudelijke informatie en de verhalen zoals direct aan mij gestuurd en weergegeven. Zoals de BDE's van Joke en Johan.

 

 

Waardering: ****(*)

ISBN 978 90 00 369867 NUR 770 Datum Eerste druk 2021

 

Waardering Classificatie
* of ** Deze boeken worden niet opgenomen in de index, omdat het boek niet interessant genoeg is.
*** Interessant boek. Het lezen waard!
**** Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.
***** Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud. Voor ingewijden.

Zonsondergang

 

Wil je geïnspireerd worden? Lees dan korte verhalen in De wijze levensles.