<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Autobiografie van een yogi, Yogananda, Boekbespreking

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Op deze pagina vind je boekbesprekingen van boeken met een directe relatie tot de onderwerpen zoals besproken op deze site .

Besproken Boeken;

1. Autobiografie van een Yogi, Paramhansa Yogananda

2. Blind ziende,

3. De hemel op aarde

4. De keizer die flauw viel

5. De tunnel en het licht

6. Eindeloos bewustzijn, Pim van Lommel

7. Geleid door het licht

8. Gesprekken met God, Neale Donald Walsch

9. Paulo Coelho

10. Shanti Devi

11. Waar God woont , Dr. Melvin Morse

12. De Celestijnse Belofte, James Redfield

13 Over de dood en het leven daarna

14. Een blik in de eeuwigheid

 

 

 

 

 

 

 

Het leven is eeuwigdurend;
en de liefde is eeuwigdurend;
en de dood is slechts een horizon;
en een horizon is niets behalve de begrenzing van onze waarneming.

Rossiter W. Raymond 1840-1918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekbespreking

Boek: Autobiografie van een yogi

Schrijver: Paramhansa Yogananda

Subtitel:

 

Paramhansa Yogananda (1893-1952) was de eerste grote Indiase meester die zeer lang (meer dan 30 jaar) buiten India leefde. In dit boek geeft hij een heldere uitleg van de subtiele maar scherp omlijnde wetten, waardoor de yogi's zelfbeheersing bereiken en wonderen volbrengen. Yogananda afgestudeerd aan de Universiteit van Calcutta, schrijft met een onvergetelijke oprechtheid en scherp verstand.

 

Het boek schets niet alleen een mooi tijdsbeeld met unieke ontmoetingen bezien door een man met grote gaven, maar geeft ook inzicht over de diepten van het Hindoese denken en voelen alsook de geestelijke rijkdom van India.

 

Ik ben niet het lichaam. Het voorbijgaande schouwspel van de schepping kan mijn zelf niet aantasten. Ik ben geest. Paramhansa Yogananda

 

Newyork Times: Een zeer bijzonder verhaal. Thomas Mann: (nobelprijswinnaar) Ik ben dankbaar dat u mij een blik in deze fascinerende wereld hebt gegund.

 

Citaten:

Citaat 1:

Op een gegeven dag kwam ik bij de meester met een vraag. Ik wil weten , Heer , wanneer ik God zal vinden.

Je hebt Hem gevonden. O neen Heer dat denk ik niet. Mijn Goeroe glimlachte. Ik weet dat je geen eerwaardige figuur verwacht, die in de een of andere antiseptische hoek van de kosmos troont. Maar klaarblijkelijk geloof je dat het bezit van miraculeuze vermogens een bewijs is dat iemand God heeft gevonden. Dat is niet zo. Zelfs al zou iemand de macht hebben verkregen om het heelal te beheersen, dan nog kan God hem ontwijken. Geestelijke vooruitgang wordt niet gemeten naar iemands uiterlijke vermogens, maar alleen naar de diepte zijner zaligheid in meditatie.

 

Citaat 2:

Ontmoeting met Therese Neumann, de katholieke stigmatica .. ..

Uit Therese's onderste oogleden vloeide gestadig een ongeveer twee centimeter brede stroom dun bloed. Haar blik was omhoog gericht naar het geestelijk oog midden in haar voorhoofd. De om haar hoofd gewikkelde doek was met bloed doordrenkt uit de stigmatawonden van de doornenkroon. Het witte gewaad was ter hoogte van het hart rood gekleurd door het bloed uit de wond in haar zijde, De wond die eeuwen geleden als laatste hoon door de lansstoot van een krijgsknecht aan Christus lichaam was toegebracht. Therese's handen waren in een moederlijk gebaar als smekende uitgestrekt; haar gelaat droeg een tegelijk gefolterde en goddelijke uitdrukking. Zij scheen magerder en zowel innerlijk en uiterlijk op een mysterieuze wijze veranderd. Woorden murmelend in een vreemde taal, sprak zij met licht trillende lippen tot mensen, die voor haar bovenbewuste schouwen zichtbaar waren. Daar ik op haar was afgestemd, begon ik de tonelen van haar visioenen te zien. Zij nam Jezus waar zoals hij het kruis droeg te midden van de schimpende menigte. Plotseling . . .

 

 

Waardering: ****

ISBN 90 202 4016 1 Datum 1949

 

Waardering Classificatie
* of ** Deze boeken worden niet opgenomen in de index, omdat het boek niet interessant genoeg is.
*** Interessant boek. Het lezen waard!
**** Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.
***** Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud. Voor ingewijden.

Zonsondergang

 

Wil je geïnspireerd worden? Lees dan korte verhalen in De wijze levensles.