<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
BDE, De tunnel en het licht, Raymond A Moody

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Boekbespreking;

Op deze pagina's vind je boekbesprekingen van boeken met een directe relatie tot de onderwerpen zoals besproken op deze site .

1. Autobiografie van een Yogi, Paramhansa Yogananda

2. Blind ziende,

3. De hemel op aarde

4. De keizer die flauw viel

5. De tunnel en het licht

6. Eindeloos bewustzijn, Pim van Lommel

7. Geleid door het licht

8. Gesprekken met God, Neale Donald Walsch

9. Paulo Coelho

10. Shanti Devi

11. Waar God woont , Dr. Melvin Morse

12. De Celestijnse Belofte, James Redfield

13. Over de dood en het leven daarna

14. Een blik in de eeuwigheid

 

 

 

 

 

 

Het leven is eeuwigdurend;
en de liefde is eeuwigdurend;
en de dood is slechts een horizon;
en een horizon is niets behalve de begrenzing van onze waarneming.

Rossiter W. Raymond 1840-1918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekbespreking

Boek: Een blik in de eeuwigheid

Schrijver: Raymond A. Moody met Paul Perry

Subtitel: Gedeelde ervaringen met de dood

 

Na het eerste redelijk grootschalige onderzoek naar Bijna Dood Ervaringen (BDE) dat werd uitgevoerd door Raymond A. Moody / George Gallup en beschreven in "De tunnel en het licht", werd hij regelmatig geconfronteerd met verhalen betreffende wat hij noemt "Gedeelde Dood Ervaringen" ofwel GDE. Het betreft hier niet de ervaringen van mensen die sterven en dus een (Bijna) Dood Ervaring (BDE) meemaken, maar van mensen die bij het stervensproces aanwezig zijn en byzondere dingen waarnemen. Zij zijn dan aanwezig bij de eerste momenten van de reis van hun dierbare.

 

Hij onderkent een aantal elementen die hierbij vaak voorkomen, maar waarvan de schrijver aangeeft dat hij nog niet heeft meegemaakt dat alle elementen binnen één ervaring tegelijk voorgekomen zijn;

 

- Een gevoel als van een elektrische schok op het moment dat iemand overlijd.

- Een witte mist die oprijst en oplost.

- Het aanschouwen van een helder licht uit een onbekende bron.

- Uittreding en een blik uit een ander standpunt op jezelf en de dode terwjilje voelt/ziet dat de dodenaast je zweeft. De kamer ziet er vervormt uit en heeft geen rechte hoeken.

- onverwachte inzichten uit het leven van de overledene met feiten die bij hun niet bekend waren. Je snapt de overledene nu beter dan ooit tevoren.

- In een paar seconden heel snel door een koker gaan. Waarna een oogverblindend mooi landschap wordt gezien waarbij hetlijkt of planten van binnenuit stralen.

- Het horen van muziek /geluid

- Punt waarop aangegeven wordt dat betreffende persoon terug moet, hierna volgt een terugkeer in de realiteit bij de overledene.

 

 

 

Tijdens lezingen die Raymond A. Moody regelmatig geeft blijkt dat indien hij in het algemeen refereert aan het fenomeen van GDE dat bij de vraag of iemand zotiets wel eens heeft meegemaakt dat 5-10% van de aanwezige zijn hand op steekt.

 

 

 

Citaten:

Citaat :

Er is voor gekozen hier geen citaat te vermelden. Lees dit interessante boek met vele verhalen / ervaringen van zowel geliefden als van professionals (b.v. artsen) die regelmatig met de dood in aanraking komen.

 

 

Ter aanvulling:

About Raymond Moody:

Best-Selling Author of eleven books including Life After Life—which has sold over 13 million copies world wide—and Reunions, as well as numerous articles in academic and professional literature. Dr. Moody continues to capture enormous public interest and generate controversy with his ground-breaking work on the near-death experience and what happens when we die. World-Renowned Scholar and Researcher. Dr. Moody is the leading authority on the 'near-death experience'—a phrase he coined in the late seventies. Dr. Moody's research into the phenomenon of near-death experience had its start in the 1960's.

 

 

 

Waardering: ****

 

NUR728 Datum versie 2011 vertaling Annoesjka Oostindier

 

Waardering Classificatie
* of ** Deze boeken worden niet opgenomen in de index, omdat het boek niet interessant genoeg is.
*** Interessant boek. Het lezen waard!
**** Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.
***** Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud. Voor ingewijden.

Zonsondergang

 

Wil je geïnspireerd worden? Lees dan korte verhalen in De wijze levensles.