<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Bijna Dood Ervaringen BDE

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Wil je eens een verhaal over reincarnatie Lezen. Kijk dan eens naar dit boek over Shanti Devi geschreven door Sture Lonnerstad. Het staat bekend als het best gedocumenteerde verhaal over reincarnatie.

Zonsondergang2

Lees ook eens mijn wijsheids pagina met wijsheden over de dood: Wijs. over de dood

Zonsondergang3

 

 

Het leven is eeuwigdurend;

 

 

zon4

 

 

en de liefde is eeuwigdurend;

en de dood is slechts een horizon;

 

Zon op

 

 

en een horizon is niets behalve de begrenzing van onze waarneming.

 

 

Zon op 2

Rossiter W. Raymond 1840-1918

 

Bijna Dood Ervaringen (BDE)

Het eerste redelijk grootschalige onderzoek naar Bijna Dood Ervaringen (BDE) dat ik heb gelezen is uitgevoerd door Raymond A. Moody / George Gallup en beschreven in De tunnel en het licht. Na vraaggesprekken met meer dan duizend mensen met een BDE blijkt dat sommigen maar een of twee kenmerken van BDE hebben gehad. Anderen weer vijf of zes, slechts enkelen hadden alle tien op dat moment gedefinieerde elementen ervaren.

 

Element
Percentage
Uittreding uit het lichaam
26
Nauwkeurige visuele waarneming
23
Hoorbare geluiden of stemmen
17
Gevoelens van vrede, pijnloosheid
32
Lichtverschijnselen
14
Terugblik op het leven
32
In een andere wereld zijn
32
Andere wezens ontmoeten
23
Tunnel ervaring
9
Vooruit blik
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanwezigheid van een of meer van deze kenmerken definieert BDE.

Hij schat dat 1 op de 8 mensen die weer bijgebracht zijn een BDE hebben ervaren. Volgens een peiling van George Gallup hebben in de Verenigde Staten acht miljoen mensen een BDE ervaren. Dat wil zeggen een op de twintig!

In het Boek van Betty J. Eadie Geleid door het licht is een heel mooi voorbeeld van een BDE beschreven.

Er zijn wetenschappers die de tunnel en het licht (slechts twee van de boven vermelde elementen) verklaren door een tekort aan zuurstof in de hersenen. Juist daarom was voor mij persoonlijk het onderzoek naar bijna dood ervaringen bij blinden door Kenneth Ring en Sharon Cooper een heel belangrijk bewijs voor het bestaan van een bewustzijn buiten het lichaam. In de beschreven gevallen was immer het fysiek gebruik van de ogen onmogelijk en kon alleen gebruik worden gemaakt van wat wij het geestes oog zouden kunnen noemen. Zie Blind ziende Bijna dood ervaringen van blinden.

Dat er ook andere meningen zijn omtrent BDE is te lezen in het volgen de stuk gepubliceerd op skepsis Susan Blackmore, Bijna-doodervaringen Deze zeer goed uitgewerkte wetenschappelijke benadering geeft aan hoe BDE verklaart kan worden door gebrek aan zuurstof etc. Dit verklaart mijns inziens niet hoe een blind geborenen toch kan zien. Ik zou zeggen lees beide en trek je eigen conclusie. Gedeeltelijk blijft het natuurlijk toch een kwestie van geloven.

De na – effecten van een Bijna Dood Ervaring.

Een BDE heeft vaak een blijvende invloed op de persoon die ze beleefd heeft. De Australische reincarnatie-onderzoekster Cherie Sutherland bestudeerde de na-effecten van een BDE. Een aantal belangrijke zijn vermeld in onderstaande tabel:

 

De na-effecten van een BDE:
Het geloof in een leven na de dood
80 % gelooft nu in reincarnatie
Totaal geen angst meer voor de dood
Overgang van georganiseerde  religie naar een persoonlijke spirituele beleving
Belangrijke verhoging van een paranormale gevoeligheid
Een positievere kijk op zichzelf en de anderen
Een versterkt verlangen naar alleen-zijn
Een sterkere wilskracht
Verminderde interesse in materieel succes  en een grotere interesse in spirituele ontwikkeling
Verminderd gebruik  van alcohol ,  tabak  en medicijnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast bovenstaande onderzoeksresultaten ontstaat ook vaak een verhoogde gevoeligheid voor wat er in andere omgaat. De persoonlijkheidsverandering, die het gevolg is van deze ervaring, is vaak zo sterk dat van de personen welk een relatie hebben 70% in een scheiding belandt.

 

Er zijn verschillende studies geweest om te kijken of er een verband bestaat tussen het wel of niet ervaren van een BDE en de volgende kenmerken: sociale klasse, ras , geslacht, opleiding, beroep, woonplaats of huwelijkse staat. Ook is er geen verband gevonden tussen religie en het ervaren van een BDE. Daar religieuze culturele en individuele ervaringen wel een rol spelen bij de verwerking van de ervaringen is hierbij wel een duidelijk verschil in beschrijving / woordkeus waarneembaar.

 

Zeer lezenswaardig is het populair wetenschappelijk geschreven boek "waar god woont" van Dr. melvin Morse. Zijn praktijk ervaring met vele kinderen uit zijn praktijk die hij jaren blijft volgen, samen met de vele wetenschappelijke onderzoeken waaraan gerefereerd wordt, geeft weer een verdere verdieping van dit onderwerp.

De nederlandse cardioloog Pim van Lommel gaat in zijn boek "eindeloos bewustzijn" verder waar het onderzoek van Dr Melvin Morse stopt. Het door hem geleide onderzoek geeft een dieper inzicht omdat het anders is opgezet en mensen langer volgt na het hebben van een BDE inclusief de erbij horende controle groep. In zijn studie hebben 18% van de mensen welk bijgekomen zijn van een geregistreerde hartstilstand een herinnering aan een BDE. Mensen blijken vooral na twee jaar veel liefdevoller en met meer empathie en begrip voor anderen in het leven te staan als ze een BDE hebben meegemaakt. Dit gekoppeld aan een enorm verminderde angst voor de dood.

Voor wie dit de eerste kennismaking is met het leven na de dood, kan ik het boek "De hemel op aarde"van het medium Allison Dubois aan raden. Lees meer hierover bij boekbesprekingen BDE. Zie tab "Speciaal" - "BDE Boekb".

De grote meerderheid van alle Bijna Dood Ervaringen zijn absoluut prachtige ervaringen. De geest voelt de volmaakte liefde, vrijheid en gelukzaligheid. Afhankelijk van zijn opvoeding en geloof kan hij deze ervaren als Krisna, Jesus, Allah, God of Boeddha. Hierbij is altijd een groot gevoel van teleurstelling als de geest weer terug moet in het beperkte lichaam. Zeer zelden is er ook een slechte BDE ervaring mogelijk. Het mooie hierbij is dat deze ophoud wanneer de geest de bron van alle liefde (b.v. Jezus of Allah) aanroept. Er is dus altijd een nieuwe kans of mogelijkheid voor een mooie ervaring al dan niet in een nieuw leven!

Gerelateerd aan het onderwerp de dood zijn vele wijze woorden geschreven. Als je geïnteresseerd bent kijk dan op Wijsheden over de dood.

Klik hier voor het verhaal met de beschrijving van de BDE zoals deze beleefd is door Joke Postema : BDE Getuigenis 1

of de ervaring van Milo: BDE Getuigenis 2

Het BDE verhaal van Johan

Relatief nieuw is het onderzoek naar "Gedeelde Dood Ervaringen" ofwel GDE. Het betreft hier niet de ervaringen van mensen die sterven en dus een Bijna Dood Ervaring (BDE) meemaken, maar mensen die bij het stervensproces aanwezig zijn en byzondere dingen waarnemen. Zij zijn dan aanwezig bij de eerste momenten van de reis van hun dierbare. Meer hierover kun je lezen in "Een blik in de eeuwigheid" Ook geschreven door Moody.