<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
BDE Getuigenis 3

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Wil je eens een verhaal over reincarnatie Lezen. Kijk dan eens naar dit boek over Shanti Devi geschreven door Sture Lonnerstad. Het staat bekend als het best gedocumenteerde verhaal over reincarnatie.

Zonsondergang dune

Het leven is eeuwigdurend;

en de liefde is eeuwigdurend;

en de dood is slechts een horizon;

en een horizon is niets behalve de begrenzing van onze waarneming.

Rossiter W. Raymond 1840-1918

 

Afscheid nemen van de boze wereld en op een lotus blad gaan zitten in het paradijs is de droom van ieder die liefheeft.

Japanse wijsheid

Zon onder EK

 

PS.Like wijsheden on Facebook?

Facebook.

Bijna Dood Ervaringen

Een groot Licht werd zichtbaar boven mij….

 

Mijn vrouw en kinderen waren in de kamer en ik was wat aan het knutselen in de hobbykamer. Het gebeurde wel vaker dat ik de eindversterker van mijn zender moest nakijken. Als zendamateur gebruikte ik deze buizenversterker om verbindingen te maken met de hele wereld. Er was iets niet helemaal goed en ik wilde hem even controleren. Voor de zekerheid had ik de stekker er uit gedaan. Toen ik het bovenste de kast naar voren trok, zag ik de spoelen, de condensator zitten. De slede was er half uit, toen de slede ineens kantelde en het apparaat er bijna uitviel. In een reflex greep ik naar de zijkant en raakt een strip die aan een grote spoel zat. Een stroom van 1,7 A en 3.000 Volt schoot door mijn hand en arm heen (het was een rest vermogen die nog in de versterker zat en zich ontlaadde over mij. De stroom schoot door mijn hoofd en ging via de andere hand eruit. Ik wist dat het mis was en ik stond verlamd wachtend op wat er ging gebeuren. Een volgend moment werd ik gelanceerd en lag ik op de grond. Ik stond nog onder spanning (dacht ik), ik zag alleen niets, ik voelde niets van mijn lichaam, alleen mijn denken was scherp. Ik en mijzelf. Voor de rest niets…. Er draaide wel van alles om mij heen, kleuren, maar waar was ik? Alsof je in grote ruimte bent en nergens een opening. Droom ik? Is dit dood zijn? Dat begreep ik niet, ik wilde er uit, maar waar was ik en waar moet ik en wat was ik eigenlijk? Een paniek maakte van mij meester; als je niet weet waar je bent, en er geen controle over hebt. Kleuren gingen om mee heen draaien, soms met flitsende beelden van mijn kinderen. Niet weten waar je bent en toch scherp kunnen denken. Ben ik dood? Ik dacht als dit dood is, dat kan niet. Ik ben altijd gelovig geweest in God en Jezus Christus en ik wist er is leven na de dood. Maar niet dit. Ik kon op dat moment nog maar 1 ding doen: bidden!

 

Ik bad heel eenvoudig: Heer, haal mij hieruit! Ik bleef ronddraaien voor mijn gevoel, dacht nog steeds dat ik onder spanning stond en ‘riep’ naar mijn vrouw. Maar dit waren mijn gedachten, het lichaam had geen contact met mijn de geest. Weer ging ik bidden tot God, Here God, redt mij! Bij de 3e keer dat ik de Heer aanriep, kwam er rust en een groot licht kwam boven mij. Ik voelde dat ik werd opgetild en ik omhoog ging. Dit duurde enkele seconden en ik dacht, dit is niet mijn eigen kracht. Ik had er vrede over. Ik zat zo diep alsof je in een 30 meter diepe put zit en er langzaam door omhoog getrokken wordt. Hier kon ik nooit zelf uitkomen, het was deze Kracht die mij naar boven bracht. Toen ik bovenaan was, zag ik de kamer en ging direct rechtop staan. Mijn vrouw keek mij geschrokken aan en ik vroeg ben ik heel? Ik wist wat er namelijk gebeurd was en dacht dat mijn hoofd ontploft was. Ze knikte en zei niets, ik vloog naar de meterkast (want ik dacht nog steeds dat er stroom er op stond) en deed de hoofdschakelaar uit. Ik was weer bij! Intussen kwam de dokter, de ambulance en na een dag in het ziekenhuis te zijn geweest, herstelde ik de weken erna van mijn brandwonden aan mijn hand die wonderlijk geheel zijn genezen. Ik was er weer!

 

Waar ik was? Ver weg in mijn eigen hoofd of ergens anders. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat deze Kracht de Here God is die de hemel en aarde heeft gemaakt. De Schepper die de mens heeft gemaakt. Hij spreekt Zelf in de Bijbel dat Hij er zal zijn als je Hem aanroept:

 

Psalm 50 vers 15: Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.

 

Ik riep Hem aan en Hij was er!! De jaren erna heb ik ervaren dat Hij er elke dag is en dat Hij een relatie wil. Geen religie, maar relatie! Wanneer ik met Hem spreek door te bidden, geeft Hij antwoord door Zijn Woord. Heel bijzonder hoe teksten je raken en kort daarna worden bevestigd door een zelfde tekst ergens anders of een lied in de kerk. Dan weet je dat Hij antwoord. Wil je ook deze relatie ervaren? Maak het dan in orde met God door je te bekeren van je zonden en vergeving van zonden te vragen. De zonden staan namelijk tussen God en de mens in. God houdt echter zoveel van de mens dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft om alle zonden weg te nemen wanneer je in Hem gelooft. Wanneer je met een oprecht hart bidt tot God of de Here Jezus, zijn je zonden vergeven, ben je gered van de eeuwige dood en heb je het eeuwige leven ontvangen. Daarna begint een leven waarin je God mag gaan ervaren die je leven leidt!! Jezus Christus is de Wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing (1 Korinthe 1:30).

 

Johan.

 

Note: E-mail adres bekend bij site master. Zie contact me

 

Lees ook de BDE getuigenis van Betty J. Eady in "Geleid door het Licht"

Beschrijving van BDE van Koos is te lezen in ISBN 9789460083686 "BDE trauma of bevrijding", welk de BDE van Koos beschrijft

 

 

Heb je ook een BDE meegemaakt en wil je die met andere delen middels deze site, mail me dan via site/contact me