<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Wijsheden Citaten 3

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Wil je eens een verhaal over reïncarnatie lezen. Kijk dan eens naar dit boek over Shanti Devi geschreven door Sture Lonnerstad. Het staat bekend als het best gedocumenteerde verhaal over reïncarnatie.

Tijdens zijn bezoek aan Afrika sprak Adriaan van Dis met de Priester / Activist Michael Lapsley. Hij vertelde onder andere het volgende:

Armoede maakt mensen niet nobeler, maar ontmenselijkt ze juist. Laten we er van leren dat we er met zijn allen voor zorgen dat iedereen op de wereld minimum bestaansmiddelen krijgt. Als je eenmaal voedsel, een dak boven je hoofd en veiligheid hebt is het daarna natuurlijk aan een ieder om zich zelf te ontplooien! Je moet er zelf iets van maken!

Mijn advies: Maak van het leven een eeuwige lente. Ernest Keijzers

Eeuwige Lente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaten / quote's zijn waar dit bekend is vermeld met de naam van de oorspronkelijke bedenker. Daar er in de geschiedenis veel hergebruikt is, is het mogelijk dat een zelfde citaat in een iets andere vorm eerdergebruikt is.

 

Wijsheden Algemeen 3

 

Wat heerlijk dat niemand ook maar een moment hoeft te wachten

met het verbeteren van de wereld. Anne Frank 1929-45

 

Het is een wonder dat ik mijn idealen niet heb verlaten, ze lijken zo absurd en onpraktisch.

Toch klamp ik me er aan vast omdat ik nog steed geloof, ondanks alles, dat mensen echt goed zijn in hun hart. Anne Frank 1929-45

 

Het is makkelijker om voor je principes te vechten,

dan om naar je principes te leven. Alfred Adler

 

De mens past zich aan.

Vanwege dat inzicht ben ik optimistisch over de toekomst.

Het zit in onze aard om onder alle omstandigheden hoop aan de horizon te zien. Alan Greenspan

 

Alle vreugde in de wereld, komt voort uit de wens dat anderen gelukkig mogen zijn.

Al het lijden in de wereld komt voort uit de wens dat ik zelf gelukkig mag zijn. Shantideva. Lees meer over haar !

 

Het mooiste dat we kunnen ervaren is mysterie. Albert Einstein

 

Een goede daad verrichten is makkelijk,

de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet. Aristoteles 384 v.C. - 322 v.C

 

De omstandigheden bepalen niet wie iemand is, maar laten zien wie iemand is. James Allen

 

Domheden van anderen werken vaak verheffend op het eigen gemoed. Wilhelm Bush

Je bent geboren met de zeggingskracht van het universum op het puntje van je tong. Mildred Hinckley

Activiteit en rust zijn twee vitale aspecten van het leven.

Balans vinden tussen die twee is een kunst op zich.

Weten wanneer te rusten en wanneer actief te zijn en in welke mate is wijsheid.

Het ene in het andere kunnen vinden,

activiteit in rust en rust in activiteit, is ultieme vrijheid. Sri Sri Ravi Shankar

 

Onze ogen geloven zichzelf, onze oren geloven een ander,

onze intuitie gelooft de waarheid van geest. (naar Duits gezegde)

De ware stilte is niet zonder geluiden, maar zonder gedachten. Paul van der Bergh

 

Leer deze les: niet door uw tranen maakt gij uw doden gelukkig,

maar door vriendelijk liefderijke en bemoedigende gedachten. Ehmed / Mulder Schalenkamp

Na drie jaar kan zelfs een ramp haar nut hebben. Japanse wijsheid

Als je onderweg vriendschap en Poëzie wilt vinden,

neem ze dan met je mee. Georges Duhamel

Nada te turbe (laat niets je in verwarring brengen). Titus Brandsma

Eddie Rickenbacker dobberde, nadat hij in de tweede wereldoorlog schipbreuk had geleden, 21 dagen rond op een reddingsvlot. Wat ik geleerd heb zei hij daarna, is dat wanneer je vers water en voedsel kunt krijgen nooit meer moet klagen.

Het gaat leiders er niet om zichzelf te bewijzen,

maar om zichzelf uit te drukken. Warren Bennis

 

Zonder moeite geen vreugde.

Wie bloemen plant moet veel water dragen. Frida Schanz

 

Je hebt meer spijt in je leven van wat je niet gedaan hebt

dan van wat je wel gedaan hebt. Willy Breedeveld

Een baan die je ongelukkig maakt moet je opgeven.

Leef zo, dat je kunt wensen dat het leven eeuwig terugkeert. Nietzsche (1844-1900) 

Goed is wat de kudde samenhoudt. Slecht wat haar ontbindt. Nietzsche

Van blijvende waarde is een mens die deelt en heelt,

verheugt en verwarmt, een mens die lief heeft. Hans Bouma

 

Je bent niet in het leven om vrienden te maken,

je bent in het leven om een vriend te zijn. Paul Fentener van Vlissingen

 

In goede gesprekken richten partijen zich niet tot elkaars woorden

maar tot elkaars bedoelingen. Ralph Waldo Emerson

 

Wie twijfelt aan zijn eigen eerlijkheid, begint eerlijk te worden. Ive Silloc (vlaams aforist)

Blijde mensen zijn altijd mooi. Ernest Keijzers

Stel alleen uit tot morgen de dingen die je op je sterfbed onafgewerkt kunt veroorloven. Pablo Picasso

Ik heb ontdekt dat je je kinderen het beste raad kunt geven door uit te vissen wat ze zélf willen, en ze dat vervolgens te adviseren. Harry S. Truman

 

Alles heeft te maken met al het andere. Leonardo da Vinci

 

Het bewustzijn is een theater met één zitplaats,

en wat in het theater van een ander wordt opgevoerd,

weten we alleen uit de tweede hand. Douwe Draaisma

 

Mensen zeggen op zoek te zijn naar de zin van hun bestaan.

In werkelijheid is 'de zin' niet iets wat je vindt maar wat je creëert. David Phillips

 

Balans 3.

Men kan te vrij opvoeden en geen zekerheden bieden.

Maar ook te hard opvoeden en geen zelfonplooing geven. Ernest Keijzers 2010

 

 

Het grote boek, dat altijd open is en waarvoor we de moeite zouden moeten nemen om het te lezen, is die van de natuur. Antoni Gaudí

 

Wie het minst verlangt, staat het dichtst bij de goden. Socrates

 

Geef mij voldoende nederigheid om de dingen te verdragen, die ik niet kan veranderen.

Geef mij voldoende moed om de dingen te veranderen die ik veranderen kan.

En geef mij voldoende verstand om die twee zaken uit elkaar te houden. Franciscus van Assisi

 

De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld. Bertrand Russell

 

Het bij je houden van je gevoelens leidt tot verwijdering. Ze delen brengt je dichterbij elkaar. Paul Ferrini

 

Het waardevolste bezit dat je kunt hebben: een open hart.

Het krachtigste wapen dat je kunt zijn: een instrument van vrede. Carlos Santana

 

Als je niet opnieuw kunt beginnen, kun je altijd nog anders eindigen. David & Arjan (AD)

 

De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen maar niet gedoofd kan worden. Nelson Mandela

 

Als je mensen liefde en vrijheid geeft, bloeien ze op. Joris Linssen

 

Wanneer je in het leven gelukkig genoeg bent geweest om in een penthouse te wonen.

Is het ook je plicht om de lift naar beneden te sturen. Virgil Abloh

 

 

Meer WIJSHEDEN

 

 

Naar Filosofie