<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Wijsheden Algemeen 2

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Wil je eens een verhaal over reincarnatie Lezen. Kijk dan eens naar dit boek over Shanti Devi geschreven door Sture Lonnerstad. Het staat bekend als het best gedocumenteerde verhaal over reincarnatie.

Tijdens zijn bezoek aan Afrika sprak Adriaan van Dis met de Priester / Activist Michael Lapsley. Hij vertelde onder andere het volgende:

Armoede maakt mensen niet nobeler, maar ontmenselijkt ze juist. Laten we er van leren dat we er met zijn allen voor zorgen dat iedereen op de wereld minimum bestaansmiddelen krijgt. Als je eenmaal voedsel, een dak boven je hoofd en veiligheid hebt is het daarna natuurlijk aan een ieder om zich zelf te ontplooien! Je moet er zelf iets van maken!

Mijn advies: Maak van het leven een eeuwige lente. Ernest Keijzers

Eeuwige Lente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaten / quote's zijn waar dit bekend is vermeld met de naam van de oorspronkelijke bedenker. Daar er in de geschiedenis veel hergebruikt is, is het mogelijk dat een zelfde citaat in een iets andere vorm eerder gebruikt is.

PS.Like wijsheden on Facebook?

Facebook.

 

Wijsheden Algemeen 2

Loop mee in het tempo van de zwaksten, dan weet je zeker dat niemand achterblijft. Caroline van der Plas

 

Éen potlood, één boek, één leraar of één kind kan de wereld veranderen. Malala, winnares Nobelprijs voor de Vrede 2014.

 

We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring hebben,

we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben.

Pierre Teilhard De Chardin

Om weer helder te kunnen zien,

hoef je vaak alleen van perspectief te veranderen. Antoine de Saint-Exupéry

 

Als de manier waarop je naar dingen kijkt verandert,

verander je de dingen waar naar je kijkt. Wyne Dyer

 

Schrijf het slechte wat je is aangedaan in zand.

Graveer het goede wat je is overkomen in marmer. Kahlil Gibran

 

Een groot mens heeft twee harten.

Het ene bloedt, het andere verdraagt. Kahlil Gibran

 

Wie van zijn bezit iets weggeeft geeft slechts weinig.

Echt geven is zichzelf geven. Kahlil Gibran

 

Alles waar je tegen vecht, groeit. Willem de Ridder

 

Laat verdriet toe, verwerk het, neem het mee,

Maar blijf er niet in hangen. Jonny de Mol

 

Ontkenning kan nooit tot vergeving of verzoening leiden.

Je moet onderkennen wat er in het verleden is gebeurd om er mee in het reine te komen.

Je moet verantwoordelijkheid nemen voor je daden, anders zullen je wonden niet helen. Desmond Tutu

 

We worden niet bemind omdat we goed zijn.

We zijn goed omdat we bemind worden.

Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking.

Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid. Desmond Tutu

 

Waar men zich gelukkig voelt, zou men moeten blijven.

Geluk is een artikel dat zeer gevoelig is voor transport. W. Somerset Maugham

 

Glimlach, Glimlach, Glimlach! ;-)

Uw schuldeisers zullen geduldig wachten omdat zij denken dat het U niet slecht gaat.

Uw vijanden zullen U met rust laten omdat zij denken dat U hen toch de baas bent.

Uw dokter zal U geen hoge rekening sturen omdat hij denkt dat U niet ernstig ziek geweest bent. Zegswijze uit Korea.

 

Door een glimlach maar meer nog door een gulle lach

wordt de korte spanne tijds die het leven ons gunt verlengd. Laurens Sterne

 

Wil je dat je leven werkelijk "van start " gaat?

Verander dan je idee over het leven. Over jou.

Denk spreek en handel als de God die je werkelijk bent. Meer over NDW / God

Alleen muziek en liefde zijn de wereldtalen en die hoeven niet vertaald te worden.

Hier spreekt de ene ziel tot de andere. Berthold Auerbach + Ernest Keijzers

 

Al pakken de wolken zich dreigend boven ons samen en wordt de hemel grauw.

Wie met vertrouwen in de wereld gaat zal zich reeds verheugen op het ogenblik dat de bui voorbij drijft. Willem Bush

 

Een opvallend verschil tussen mensen is dat dwazen steeds weer dezelfde fouten maken,

de verstandigen echter steeds weer nieuwe domheden begaan. Karl Heinrich Waggerl.

 

Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben,

want wij worden wat wij denken. Boeddha

 

Het is de taak van de kunstenaar licht te brengen in de diepten van het menselijke hart. Robert Schumann

 

Mijn hart loopt over van dankbaarheid voor de muziek,

die mij zo vaak verkwikt en uit grote nood gered heeft. Martin Luther

 

Het karakter van een mens is kenbaar aan het soort grappen die hij kwalijk neemt.

Christian Morgenstern

 

De dichter hoort in ieder woord geboorten van literatuur.

Wie oren heeft om te horen hoort muziek in de natuur. M. Nijhoff

 

De waarheid deugt iedere keer opnieuw.

Terwijl de leugen je blijft heugen. Boomdokter Ruerd Visser

 

In ieders leven dooft op een zeker moment het innerlijke vuur.

Het wordt weer opgepord door de ontmoeting met een ander menselijk wezen. Albert Schweitzer (1875 - 1965) Frankrijk

 

Leef niet het leven zoals het is, maar zoals je dat droomt.

Miguel de Cervantes in "Don Quichot"

 

Iedereen slaat zichzelf op de borst over de verbetering van de maatschappij,

maar zelf verbetert niemand. Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882) Boston

Hier sta ik, ik kan niet anders.

Dit ben ik en dit is wat ik ben. Maarten Luther

 

Een politieke overwinning, een salarisverhoging, het herstel van een ziekte, de terugkeer van een goede vriend of een andere gunstige gebeurtenis verbetert uw humeur, en u denkt dat er nog veel meer goeds in het verschiet ligt. Geloof dat niet. Niets kan U echte rust bezorgen behalve uzelf. Niets kan U echte rust bezorgen behalve de triomf van principes. Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882) Boston

 

Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst. Toon Hermans

 

De paarden van de hoop galopperen,

maar de ezels der ervaring lopen langzaam. Russisch spreekwoord

 

Word je somber van je principes,

dan kun je er zeker van zijn dat ze verkeerd zijn. R.L.Stevenson

 

Je kunt geven zonder lief te hebben,

maar je kunt niemand liefhebben zonder te geven. Amy Carmichael

 

Als het hart weent om wat het verloren heeft,

lacht de geest om wat hij heeft gewonnen. Soefi - wijsheid

Enkel oppervlakkige mensen hebben jaren nodig om een emotie te overwinnen.

Wie zichzelf meester is beëindigt een zorg even makkelijk als hij een plezier kan uitvinden. Oscar Wilde

 

De druivenstok brengt meer druiven wanneer hij jong is,

doch beter wanneer hij oud is.

 

Niets is tijdsverlies, als je van de dag geniet.

 

Grote dingen worden nooit door één persoon gedaan. Steve Jobs

 

Maak van het leven een eeuwige lente. Ernest Keijzers

 

 

 

Meer WIJSHEDEN

 

 

Of verdiep jezelf in wat ze in 1518 in de filosofie bedoelde met Utopia?