<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Reincarnatie therapie, boekbespreking, Peter den Haring

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Op deze pagina vind je boekbesprekingen van boeken met een directe relatie tot de onderwerpen zoals besproken op deze site .

1. Autobiografie van een Yogi, Paramhansa Yogananda

2. Blind ziende,

3. De hemel op aarde

4. De keizer die flauw viel

5. De tunnel en het licht

6. Eindeloos bewustzijn, Pim van Lommel

7. Geleid door het licht

8. Gesprekken met God, Neale Donald Walsch

9. Paulo Coelho

10. Shanti Devi

11. Waar God woont , Dr. Melvin Morse

12. De Celestijnse Belofte, James Redfield

13. Over de dood en het leven daarna

14. Een blik in de eeuwigheid

 

 

 

 

 

 

Het leven is eeuwigdurend;
en de liefde is eeuwigdurend;
en de dood is slechts een horizon;
en een horizon is niets behalve de begrenzing van onze waarneming.

Rossiter W. Raymond 1840-1918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekbespreking

Boek: De Keizer die flauw viel

Schrijver: Peter den Haring

Subtitel: Verhalen uit de reincarnatie therapie

 

In dit boek, geeft de Haagse psychotherapeut Peter den Haring, de verhalen van 14 mensen die bij hem in reincarnatie therapie zijn geweest. De verhalen zijn allemaal zeer lezenswaardig en makkelijk te lezen.

 

Uiteindelijk wordt inzichtgegeven in een deeltje van de psyche van de mens. Daar ik vooral gecharmeerd was van de laatste twee hoofd stukken raad ik aan om citaat twee te lezen. De eerste 14 hoofdstukken betreffen echter de verhalen uit de reincarnatie therapieen. Deze zijn voor een ieder zeer herkenbaar en spreken voor zich. Het eerste citaat is uit de inleiding en geeft inzicht in de therapie.

 

Citaten:

Citaat 1:

.. Daarna geef ik meestal oefeningen om psychische spanningen te laten afvloeien. .. .In de derde sessie stel ik over het algemeen een proefhypnose voor. Bij twintig procent van de volwassen proefpersonen lukt dat nooit om dat men het vermogen om te visualiseren mist of niet openstaat voor suggestie. In de therapie zullen we dan gewoon met andere technieken moeten werken.

Het merendeel van de mensen is wel in staat om in hypnose gebracht te worden, hoewel men soms even aan de truc moet wennen. In de vierde sessie kunnen we met een diepere trance aan de slag, waarin informatie uit het onderbewuste naar boven komt. Ik zorg er met mijn suggesties voor dat de cliënt er altijd helemaal "bij" blijft. Ik bedoel daarmee dat je je bewust blijft als toeschouwer van je eigen film en dat je op de een of andere manier met de begeleidende therapeut kunt blijven communiceren. Je houdt ook een heldere herinnering over alles wat is gebeurd.

 

Citaat 2:

Hierbij enige zinnen uit de laatste twee hoofdstukken, waarin Peter den Haring enige filosofische opmerkingen maakt over reincarnatie en ingaat op de zinvolheid van deze therapie:

Hindoes zien zielsverhuizing, reincarnatie dus, als de enige manier om een beter , zuiverder mens te worden. Het hindoeïstische begrip karma houdt in : wijs worden door ervaring. Daarvoor moet een ziel proberen om zo genuanceerd mogelijk de keerzijden van elk fenomeen te ontdekken. In mijn eigen regressie sessies zag ik mezelf inderdaad in de rol van agressor, maar ook in die van slachtoffer. Ik was ooit ook een vrouw, een engel en een demon. Aanvankelijk ben je op zoek naar rechtvaardigheid en wil je weten wat goed en kwaad is. Na verloop van tijd valt ook dat onderscheid weg en ga je zoeken naar wijsheid. Wat is wijs? ....

Daarom durf ik ook te stellen dat onze schepping expansie van bewustzijn nastreeft. Dat zou je ook verlangen naar waarheid kunnen noemen. ... D

De ideale therapeutische sessie wordt met een positief beeld afgesloten. Met een beeld die jouw zelfrespect bevordert zonder dat van een ander te ondermijnen. ....

Liefde is het grootste goed op aarde. Als het niet gratis is, is het geen echte liefde. Soms kent liefde wel een prijs, de prijs van aandacht. Verwaarloosde liefde degenereert tot haat. Hoop houdt ons verlangen naar liefde levendig. Hoop doet leven. En soms heeft een mens wat therapie nodig om dat sprankje hoop in zijn binnenste aan te wakkeren.

 

Als je door deze opmerkingen geïnteresseerd bent in de verhalen van de mensen in de sessies, raad ik je aan dit boek te lezen.

 

 

Waardering: ***

ISBN: 0 410 0406 8 CIP, NUGI 614 Datum: Tweede druk 01 -1997

 

Waardering Classificatie
* of ** Deze boeken worden niet opgenomen in de index, omdat het boek niet interessant genoeg is.
*** Interessant boek. Het lezen waard!
**** Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud.
***** Interessant boek. Het lezen waard! Met unieke inhoud. Voor ingewijden.

Zonsondergang

 

Wil je geïnspireerd worden? Lees dan korte verhalen in De wijze levensles.