<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Tijdlijn Filosofie

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw

Mooie levensles verhalen. Korte verhalen die een grote wijsheid bevatten

Verhaal "Spiegel Zaal" in Levensles

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Sofos is wijze, filo komt uit liefde voor of vriend van. Filosofie is de liefde voor de wijsheid. Het Nederlands voor filosofie is wijsbegeerte. Nederlands is slechts een van de twee wereld talen die een eigen woord voor filosofie hebben. Het onderwerp van filosofie is eigenlijk alles, maar onderscheidend is het denken.

Zoals Plato al zei, alle wijsbegeerte begint bij verwondering.

De voor socratische denkers kwamen niet zozeer uit het gevestigde Griekenland (Athene) maar uit de buiten gebieden, waar in een multiculturele smeltkroes denkers elkaar konden beinvloeden. Zowel Thales, Pythagoras als Heraclitus kwamen uit de Griekse stad Milete in Klein Azie. Later verplaatste het centrum van de filosofie zich naar de griekse Stad Elea in Zuid Italie met filosofen als Xenophanes en Parimenides. Buiten het gevestigde Athene kon men een filosofie verkondigen dat er maar een God is en dat de zon een brandend brok steen is zonder direct ter dood veroordeelt te worden door de gevestigde orde die in meerdere goden geloofde.

Voor een goed inzicht in de ontwikkeling van de filosofie raad ik aan om deze pagina's van boven naar beneden te lezen en geen gebruik te maken van de Snelle referentie links in de "time table" boven aan de pagina. Welke natuurlijk wel weer heel handig zijn indien je snel meer over een van deze filosofen wilt weten.

Wil je meer weten over de Chinese filosofie? Ga dan naar de pagina met Cofucius wijsheden. Deze grote Chinese filosoof werd geboren in 551 v. Chr. in de huidige provincie Shandong. Hij leerde dat orde alleen hersteld kon worden door gedragscodes uit het begin van de Zhou-dynastie Uiteindelijk stierf hij in zijn geboorteland Lu 479 v Chr.

Ook zeer interessant is het Taoisme van Lao Tse.

Laozi (ook geschreven als Lao Tzu en Lao Tse) was een Chinese filosoof uit de 6e eeuw voor Christus en is naar men aanneemt de stichter van het taoïsme. De Tao Te Ching (Boek van Weg en Deugd) is een verzameling 81 korte Chinese teksten (wijsheden) die aangeven hoe juist te handelen in het leven en wordt aan Laozi toegeschreven.

Deze Oosterse filosoof stamt dus dus uit de zelfde periode als de hier vermelde westerse filosofen.

 

 

 

Plato

Het goede kennen, Is het goede doen.

Plato

 

 

 

 

Aristoteles

Verwondering is het begin van alle wijsheid

Aristoteles

 

PS.Like wijsheden on Facebook?

Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time table filosofie:

In deze tijdtabel van de filosofie staan de verschillende filosofen gerangschikt op hun plaats in de geschiedenis. Beginnend bij de eerst bekende filosoof en eindigend bij een aantal hedendaagse filosofen.

Door de tijdlijn van de filosofie te volgen krijg je inzicht in de ontwikkeling van het menselijk denken. Tijdlijn zoveel mogelijk gerangschikt op datum uitgeven belangrijkste werk.

Door op de naam van de filosoof of op de school te klikken waar deze toebehoort, kom je rechtstreeks op de pagina met informatie over het bijbehorende gedachtengoed.

 

 

Eeuw

Jaar

Van - tot

 

Filosoof

 

School

1500BC   Diversen Hindoeïsme
600BC
0604 - 507BC Laozi Taoïsme.
1
0620 - 540BC
Thales van Milete Voor Socratische Denkers
1
0570 - 480BC
Pythagoras van Samos  
500BC
0570 - 475BC
Xenophanes van Colophon  
1 0563 - 483BC Boeddha Boeddhisme
1 0551 - 479BC Confucius Confucianisme
1
0600 - 540BC
Heraclitus Voor Socratische Denker
400BC
0470 - 399BC
Socrates Socratische Denkers
1
0427 - 347BC
Plato Socratische Denkers
1
0384 - 322BC
Aristoteles Socratische Denkers
1
0371 - 289BC
Mencius Confucianisme
300BC
0341 - 270BC
Epericus Griekse school
1
0336 - 264BC
Stoa Griekse school
1
0365 - 275BC
Sceptisme Griekse school
0C
04BC - 0065
Seneca De Stoicijnen
100AC
0055 - 0135
Epictetus  
1
0121 - 0180
Marcus Aurelius  
200AC
0204 - 0270
Plotinus Laat Griekse school
300
0125 - 0325
Gnostici De Christenen
400
0354 - 0430
Augustinus  
500
0480 - 0524
Boethius  
1
1
1  
1000
1033 - 1109
Sint Anselmus De Scholastici
1200
1225 - 1274
Sint Thomas van Aquino  
1300
1290 - 1347
William van Occam  
1
1
1  
1500
1466 - 1536
Desiderius Erasmus Het wetenschappelijke tijdperk
1
1473 - 1543
Nicoulaus Copernicus  
1
1478 - 1535 Thomas More  
  1561 - 1626 Francis Bacon  
1600
1564 - 1642
Galileo Galilei  
1
1596 - 1650
Rene Descartes De Rationalisten
1
1632 - 1677
Benedict de Spinoza  
1700
1632 - 1704
John Locke De empiristen
 
1689 - 1755
Charles Montesquieu  
  1711 - 1776 David Hume  
1
1694 - 1778
Voltaire  
1
1724 - 1804
Immanuel Kant Idealist
1800
1788 - 1860
Arthur Schopenhauer  
1
1806 - 1873
John Stuart Mill De empiristen
 
1804 - 1872
Ludwig Feuerbach Humanist / Materialist
1803 -1882
Ralph Waldo 1Emerson Transcendentalist
1
1809 - 1892
Charles Robert Darwin Evoltionist
1
1844 - 1900
Friedrich Nietzsche Existentialist
1900
1859 - 1952
John Dewey Pragmatist
1
1861 - 1947
Alfred North Whitehead Evoltionist
1
1879 - 1955
Albert Einstein Nieuwe Wetenschapper
1
1905 - 1980
Jean Paul Sarte Existentialist
1
1908 - 1986
Simone de Beauvoir Existentialist
1
1940 - heden
Wyne Dyer Hedendaagse filosofen
1
1947 - heden
Deepak Chopra  
1
1969 - heden
Alain de Botton  
   
   

 

 

 

 

 

Naar begin pagina

Naar filosofie van 0 -1000 AC