<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Meer Ghandi Wijsheden

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw

Mooie levensles verhalen. Korte verhalen die een grote wijsheid bevatten

Verhaal "Spiegel Zaal" in Levensles

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Wil je eens over het leven van de opmerkelijke advocaat Mahatma Gandhi lezen die miljoenen mensen inspireerde om op vreedzame wijze een ommekeer in koloniaal india te bewerkstelligen, klik dan op zijn naam.

Mahatma Gandhi was ook de man die opdracht gaf een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de reïncarnatie van Shanti Devi. Het staat hierdoor bekend als het best gedocumenteerde verhaal over reïncarnatie. Wil je mijn recentie van dit boek geschreven door Sture Lonnerstad lezen, klik dan eens naar dit boek over Shanti Devi.

Gandhi Mumbai

Ghandhi stelde dat ahimsa, wat vertaald kan worden met geweldloosheid of het vermijden van verwondingen voor elk voelend wezen, de kracht der waarheid is. Het spreekt boekdelen, daagt uit, prikkelt het bewustzijn en beschaamt hen die machtig en corrupt zijn.

 

 

Gandhi

 

 

Meer Gandhi Wijsheden

Quotes van Mahatma Gandhi!

Iemand kan je alleen je zelfrespect afnemen als je het hem geeft. Mahatma Gandhi

 

Ik geloof in de absolute eenheid van God en daarom ook van de mensheid.

Hoezo hebben we meerdere lichamen? We hebben maar een ziel.

 

Je dient langzaam te zijn in het vormen van oordelen,

maar als ze eenmaal gevormd zijn, moeten ze tegen alle tegenstand verdedigd worden.

 

Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je,

dan vechten ze tegen je en dan win je. Mahatma Gandhi

 

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht

 

Die smaak vindt in het lezen van goede boeken is bij machte om eenzaamheid te dragen, om het even waar en met groot gemak.

 

Geweldloosheid is de uiterste graad van deemoed.

 

De wind van Gods genade waait onophoudelijk.

Luie matrozen op de zee van het leven maken er geen gebruik van.

Maar de actieven en de sterken houden de zeilen van hun geest altijd gespreid om de gunstige wind op te vangen om op die manier hun bestemming snel te bereiken.

 

Als de wereld de Christus van de Christenen ontmoeten zullen ze worden gered.

Jammer genoeg hebben ze de Christenen van de Christus ontmoet en ze hebben Hem afgewezen.

 

Alleen Christenen begrijpen niet dat Christus geweldloos was.

 

Geweldloosheid is het eerste artikel van mijn geloof. Het is ook het laatste artikel van mijn levensmotto

 

Als we luisterende oren hadden, had God in onze eigen taal tot ons gesproken, wat voor taal dat ook was.

 

Geluk is er als dat wat je denkt, wat je zegt en wat je doet met elkaar in harmonie is.

 

Het is onwijs al te zeker te zijn van je eigen wijsheid. Het is gezond er aan te denken dat zelfs de sterkste mensen kunnen verzwakken en zelfs de wijste mensen kunnen dwalen.

 

Wat voor verschil maakt het voor de doden, de wezen en de daklozen,

of de krankzinnige verwoesting als totalitarisme omschreven wordt of met prachtige begrippen als vrijheid en democratie?

 

Satyagraha: Er zijn drie elementen, waarheid, weigering om onrecht te begaan en bereidheid om zich op te offeren. Wie dit pad volgt is onverslaanbaar en geen slachtoffer maar een winnaar.

 

Een ons praktijk is meer waard dan tonnen prediking.

 

Woede en intolerantie zijn de vijand van goed begrip.

 

Voor de troon van God zal de mens niet beoordeeld worden op zijn daden maar op zijn intenties. Want God leest alleen ons hart.

 

Glorie ligt in de poging om een doel te bereiken, niet in het bereiken ervan. (of)

Voldoening ligt in de inspanning, niet in de verworvenheid. Volledige inspanning is volledige zege.

 

Goedheid, zelfopoffering en vrijgevigheid zijn niet de exclusieve rechten van enig ras of geloof.

 

Zelfs als je een minderheid van 1 bent, de waarheid blijft de waarheid.

 

Constante ontwikkeling is de wet van het leven. Een mens die in een poging om consistent te zijn probeert zijn dogma's te behouden drijft zichzelf in een onjuiste positie.

 

Men kan het niveau van beschaving van een land meten aan de manier waarop dat land met zijn dieren omgaat.

 

Ik ben bereid om te sterven, maar er is geen doel waarvoor ik zou doden.

 

 

Als ik vertwijfeld ben, bedenk ik dat gedurende de gehele geschiedenis de weg van waarheid en liefde altijd heeft overwonnen. Tirannen en moordenaars kunnen een tijdlang onoverwinnelijk lijken, maar uiteindelijk zullen ze altijd vallen. Hou dat in gedachten. altijd.

Mahatma Gandhi. Citaat wordt gebruikt aan het einde aan eind van de film "Ghandi"

 

 

Alle uitspraken zijn van Mahatma Gandhi!

 

Lees ook de wat uitgebreidere citaten van Mahatma Gandhi

Lees meer over het Leven van Mahatma Gandhi "Mijn leven is mijn bericht"

 

Lees ook de Wijsheden van Lao Tse

6